Det är intressant att notera att från (s) håll så talas det väldigt mycket om friskolor när man talar om skola. Lärarbristen, bristen på ordning och reda och hur man ska hantera den kraftiga ökningen av antalet elever lyser med sin frånvaro i debatten. Jag är rätt säker på att det är just dessa frågor, […]

Stoppförslaget från (S) minskar valfriheten

Av Ulla Hamilton, 14 Aug 2018
Löfven · valfrihet

På tisdagen frågades Stefan Löfven ut i Ekots partiledarutfrågning. Ett tydligt besked var att han vill stoppa etablering av nya vinstdrivande skolor. Ett besked som visar att valfriheten i skolan är hotad. Skulle detta bli verklighet så påverkar det direkt de hundratusentals elever som står i kö till friskolor, för att inte lala om hur det […]

Låt personalen avgöra hur många barn som får plats – inte politikerna

Av Ulla Hamilton, 13 Aug 2018
Aftonbladet · barngrupp · förskola · lärarbrist · populism

Valrörelsen är nu i full gång och det lovas vitt och brett. Det är märkligt hur en debatt om hur fler kan attraheras till att jobba inom förskola och skola så att Sverige kan komma till rätta med den enorma brist som råder nu och de närmaste minst 10 åren på förskollärare och lärare, där politiker […]

Varför lyckas inte skolorna bättre under läsåret?

Av Ulla Hamilton, 09 Jul 2018
lovskola · Skolverket

Idag fylls min inkorg med pressmeddelanden från utbildningsdepartementet. En intressant illustration av situationen i den svenska skolan. Pressmeddelandena handlar nämligen om hur mycket pengar som fördelas till kommunerna i de olika länen för att säkerställa att elever som lämnar grundskolan ska göra det med behörighet till gymnasiet. Det handlar om pengar till sk lovskola. Statsbidraget […]

Vårt budskap i Almedalen – Rekordmånga i friskolor

Av Ulla Hamilton, 06 Jul 2018

Almedalsveckan är över för vår del. För en vecka sedan lämnade Marina Läroverkets skolfartyg Älva Stocksund för färd mot Visby. Vi var några från förbundets kansli som hade förmånen att vara med ombord. Man kan förstå att de elever som gått skolans utbildningar, som innehåller ett flertal veckor ombord, får ett minne för livet. Det var […]

Med anledning av det höga tonläge som statsråden Ekström och Fridolin har om Campus Manilla och effekterna av regeringens lag vill vi göra alla uppmärksamma på vårt remissyttrande över den text som gick lagrådet, och som sedan nlev lag. Hade regeringen tagit hänsyn till våra synpunkter hade det som nu skett inte varit möjligt. Vi […]

Jag har tidigare  skrivit om Skolinspektionens granskning och att de granskar friskolor mer frekvent än kommunala skolor. Det är sällan som detta uppmärksammas i media. Trots allt är det ju ca 85 procent av alla grundskoleelever och ca 74 procent av alla gymnasieelever som går i kommunala skolor. Mot bakgrund av detta kan man tycka […]

Selektiv likvärdighet i den svenska skolan

Av Ulla Hamilton, 25 Jun 2018

Skolinspektionen gör ett viktigt jobb genom att granska skolor. Tyvärr så kan vi konstatera att de hittills har varit mer frekventa när det gäller att granska fristående huvudmän än kommunala skolor. Det är ju lite märkligt med tanke på att 85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor. Den rutin som de har haft […]

Lägg kraften på de skolor som inte fungerar i stället för att tala om bussning och gemensam kö i skoldebatten

Av Ulla Hamilton, 18 Jun 2018
bussning · gemensam kö · segregation · skolkostnadsutredningen

Dagens Nyheter hade en ledare i söndagens tidning där de, inspirerade av Järvaveckan, pläderade för bussning av elever från utanförskapsområden till andra skolor. Ett intressant grepp från en liberal tidning. Vart tog skolvalet vägen i detta sammanhang? Dagens skolvalssystem när inte perfekt. Det är en stor brist att det alltjämt är många familjer som inte känner […]