En massa olika förslag och en massa nya utredningar

Av Ulla Hamilton, 20 Apr 2017
Höga förväntningar · SKL · skolkommissionen

Idag har Skolkommissionen överlämnat sitt förslag till regeringen.Inte minst utbildningsminister Fridolin har, genom att i olika sammanhang valt att inte svara på frågor utan hänvisat till det kommande förslaget från Skolkommissionen, höjt förväntningarna på vad den ska föreslå. Utgångspunkten för Skolkommissionens arbete var OECDs granskning av den svenska skolan, som presenterades för snart två år […]

Industrigymnasium ett bra exempel på vinna-vinna i friskoleSverige

Av Ulla Hamilton, 18 Apr 2017
industrigymnasium · Reepalu

Noterar att Anna Ekström och Mikael Damberg ska besöka en av våra medlemmar imorgon onsdag. Perstorp gymnasium är en av flera exempel på industrigymnasier som attraherar elever och som bidrar till att företag som tex Sandvik, Perstorp, SKF, Volvo, Scania, Skanska, ABB kan säkerställa sin egen rekrytering av kompetens. Perstorps gymnasium är också ett exempel på […]

Friskolereformen har ökat valfriheten för alla samhällsgrupper

Av Ulla Hamilton, 11 Apr 2017
Lo · S-kongress

På hemväg från s-kongressen. Sitter på tåget, som står stilla pga en nedriven kontaktledning vid Katrineholm. Det sista jag hörde innan kongressen avslutades för dagen var en LO-ordförande som höll tal. Detta tal avslutades med att han såg fram mot en rejäl höger-vänsterfight om bla ”vinstjakten” i välfärdsföretagen och att han hoppades att denna fight […]

Passa på att besöka Falu Frigymnasium statsministern – de har fått SIQs utmärkelse Bättre Skola och har öppet hus 25 april.

Av Ulla Hamilton, 29 Mar 2017
Bättre Skola · Falu frigymnasium · Kvalitetsutmärkelse · Pysslingen · SIQ · Stefan Löfven

”Jag vill att du ska veta att ingenting av det ni nu säger eller gör gagnar barnen.” Så avslutar Kim Lagerquist, verksamhetschef på Pysslingen sitt öppna brev till statsministern i dagens Aftonbladet. Jag kan inte annat än hålla med henne. Det är en debattnivå och retorik ovärdigt ledande politiker som vi fått höra snart sagt dagligdags […]

Bristande information grund för felaktig vinstuppfattning

Av Ulla Hamilton, 22 Mar 2017
Entreprenörskapsforum · ipsos · non profit · Sifo

”Varken inter­nationell eller svensk forskning tyder på att det finns några stora skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande produktion av välfärdstjänster.” Så skriver professorerna Pontus Braunerhielm och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, i SvD Näringsliv på onsdagen. Mot bakgrund av detta är det märkligt att det läggs ner så mycket kraft och energi på att misstänkliggöra välfärdsföretag som […]

Sluta väja för de verkliga skolproblemen

Av Ulla Hamilton, 20 Mar 2017
ipsos

Fick nyligen ett brev från Statskontoret med en förfrågan om att träffa oss med anledning av att de har fått i uppdrag att utvärdera det sk lärarlönelyftet. Med i brevet låg det regeringsuppdrag som de fått i maj förra året. Där står det bl a ”Enligt Skolverkets prognos kommer det att behövas 84.000 nyutexaminerade lärare fram […]

Kvalitet i alla skolor är viktigast för allmänheten – vinstfrågan är ej prioriterad

Av Ulla Hamilton, 15 Mar 2017
ipsos · kvalitet · skolval · vinstförbud

IPSOS: ”Politiker som talar om vinstutdelningar varje gång skolan ska diskuteras löper, åtminstone bland bredare väljargrupper i mitten, risken att uppfattas göra bisak till huvudsak när det gäller skolans förutsättningar. ”

Var de svenska skolresultaten bättre förr?

Av Ulla Hamilton, 13 Mar 2017
IFAU · likvärdighet · SCB

Det hävdas ofta i debatten, från friskolemotståndarna, att de svenska skolresultaten var bättre före friskolereformens införande. Detta trots att IFAU visat att resultatfallet började innan friskolereformen. Idag hittade jag en sammanställning som SCB gjort som heter ”Svensk utbildning i internationell statistik”. Den visar svenska elevers resultat i internationella studier i läsförståelse, matematik och naturvetenskap 1964-2003. […]

Ekot vilseledde om SKL:s remissvar

Av Ulla Hamilton, 12 Mar 2017
konsekvensanalys · Reepalu · SKL

I fredags kväll lyssnade jag på Eko-nyheterna kl 20. Då meddelades nyheten att SKL ställer sig bakom Reepalus förslag om vinsttak. En stor nyhet -om den nu varit korrekt. Eftersom jag läst SKL-majoritetens remissvar så visste jag att de inte tagit ställning till Reepalus vinsbegränsningsmodell. Tvärtom, de passar i frågan och skriver följande: –SKL föreslår […]

Vem vill bidra till att utveckla välfärdsområdet i Sverige?

Av Ulla Hamilton, 06 Mar 2017
SKL · skolinspektionen

Nyligen kom det siffror på hur många som har ansökt om att starta fristående skolor. Skolinspektionens statistik ser du här Det är en minskning som inte är särskilt konstig med tanke på den debatt som pågår om friskolornas framtid. Vem vågar inteckna hus och hem för att planera för att starta en ny skola i […]