Ulla Hamilton — 376 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Forskare och kvalitetsexperter: Visst går det att mäta kvalitet i vård, skola och omsorg

Av Ulla Hamilton, 13 Feb 2018
EU-rätt · kvalitet · Lagrådet · lagrådsremiss · Reepalu

Regeringen har som sagt gått vidare med Reepalus förslag, trots att det har totalsågats av remissinstanserna. Idag kan vi läsa en intressant debattartikel som är undertecknad av ett antal forskare och experter inom kvalitetsområdet. De konstaterar att trots att Sverige har ett mycket gott rykte när det gäller att mäta kvalitet, avsett bransch, så har […]

Friskoledebatten är verklighetsfrånvänd. Det illustreras av bl a den rapport som vi presenterat nyligen. En enorm efterfrågan på nya skolplatser. Detta utvecklas i nedanstående artikel från Dagens Samhälle. Barnboom och friskoledöd – en förödande kombination Sverige har inte råd att välja bort alternativen till den kommunala skolan i ett läge då vi i takt med […]

En lagstiftning måste utgå från verkligheten

Av Ulla Hamilton, 01 Feb 2018
Extra statsbidrag · skolpeng · utbildningsministern

Utbildningsministern meddelar i ett pressmeddelande på torsdagen att regeringen inrättat ett extra statsbidrag som skolhuvudmän kan söka. Villkoret är att de som söker förbinder sig att inte göra nedskörningar på undervisning och elevhälsa . Som utgångspunkt för vad som är nedskärning är genomsnittet av kostnaderna för dessa två områden under de senaste tre åren. Det […]

Vad sägs om att ha fokus på kvalitet i stället för verksamhetsform?

Av Ulla Hamilton, 30 Jan 2018
ipsos · Uppdrag Granskning

Noterar att Uppdrag Granskning uppmärksammar en skola i Göteborg där var fjärde elev som lämnar grundskolan gör det utan fullständiga betyg. Det är välkommet att media börjar att granska även de kommunala skolorna. För även om det blev bättre resultat i den senaste PISA-undersökningen så finns det alltjämt många problem i svensk skola. Och problemen […]

Vad är hönan och vad är ägget när det gäller betygsättningen?

Av Ulla Hamilton, 29 Jan 2018
lärarutbildningar · Skolverket

En av nyheterna i morse var att Skolverket ska ta fram allmänna råd för att göra det lättare för lärare vid betygsättning. När jag hör detta är min första tanke -men lärarutbildningarna, vad gör de? Det finns en omfattande debatt om betygsinflation mm. Friskolor anklagas för att vara orsaken till detta. Samtidigt så visar undersökningar att […]

Regeringens vilseledande information – vafför gör de på detta viset?

Av Ulla Hamilton, 26 Jan 2018
lagrådsremiss · miljöpartiet · övervinster · shekarabi

Det av regeringen aviserade undantaget för vissa friskolor mfl från de nya tillståndsvillkoren finns inte med i den lagrådsremiss som nu skickades till lagrådet. Det innebär att den proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen innan sommaruppehållet alltså kommer att omfatta alla verksamheter oavsett verksamhetsform. Således har de tänkt sig att först rösta igenom ett […]

Regeringen vill tvinga friskolor att investera i lokaler

Av Ulla Hamilton, 25 Jan 2018
operativt kapital

Jag skrev igår om det av regeringen påhittade beloppet 4,7 Mdr, som av regeringen definieras som ”övervinster” eftersom det översiger det som regeringen anser vara ”rätt” vinstnivå, 550.000 Mkr. Jag vill fortsätta att dela med mig av vad som står i lagrådsremissen.  Regeringen skriver på s 100. ”Hur påverkas rörelsemarginalerna om företagen ökar sitt operativa […]

Stämmer det att ”övervinsterna” är 4,7 Miljarder kronor?

Av Ulla Hamilton, 24 Jan 2018
lagrådsremiss · övervinst

Jag noterar att påståendet att ”övervinsterna är 4,7 miljarder kronor” förekommer allt oftare i debatten. Jag bestämde mig för att undersöka vad den kommer ifrån. På s 90 i regeringens lagrådsremiss finns det en tabell som visar på ”Totalt rörelseresultat utan vinstbegränsning 2011-2015, miljarder kronor”. De områden som redovisas där är Skollagreglerad verksamhet, Öppna sociala […]

Varför har kommunala huvudmän inte samma drivkraft för kvalitetsarbete?

Av Ulla Hamilton, 17 Jan 2018
AcadeMedia · Bättre Skola · SIQ · systemariskt

SIQs utmärkelse Bättre skola 2017 har åter gått till en friskola. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang bland friskolor för ett systematiskt kvalitetsarbete. De som startar och driver en friskola vill ha koll på hur kunskapsresultaten utvecklas. Därför är det ofta självklart att man söker hitta en modell för ett systematiskt kvalitetsarbete […]

LO, statsråden och deras märkliga prioritering på skolområdet

Av Ulla Hamilton, 15 Jan 2018
Anna Ekström · Internationella Engelska Skolan · Kunskapsskolan · Lo · shekarabi · skolinspektionen

I morse arrangerade LO sitt frukostseminarium. Redan igår kunde man läsa rubriken ”Ny LO-rapport: Friskolornas vinstuttag drabbar eleverna” på DNs webbsida. Det är intressant att landets ledande morgontidning bara rakt av accepterar hela LOs beskrivning av en så politiskt kontroversiell fråga som friskolorna. I artikelns inledning står det ” Pengarna till fortsatt maktkoncentration och vinstuttag […]

Sida 6 av 38Första...45678...Sista