Ulla Hamilton — 276 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Om media har bestämt infallsvinkeln är man chanslös

Av Ulla Hamilton, 18 Feb 2017

Detta är ett mycket illustrativt exempel på hur media vinklar inslag. Det är sorgligt att det finns journalister som bestämt i förväg vilken vinkel de vill förmedla, som intervjuad blir du då deras verktyg. Läs nedan vad Paula Hammerskog skriver på sin mediablogg under rubriken Damned if you do, damned if you don’t Förmiddag tisdag 7 […]

LO borde lyssna på Coompanion

Av Ulla Hamilton, 16 Feb 2017
coompanion · Lo · Reepalu

Remissvaren fortsätter att komma in på Reepalus utredning. När utredningsflörslaget presenterades var det ju många som trodde att dess föraslag bara skulle drabba AB, inte andra verksamhetsformer. Nu har det dock gått upp för de flesta (utom för Svenska Kyrkan och LO verkar det som…) att förslaget slår mot alla verksamhetsformer. Coompanion, som är en företagsrådgivande […]

Ett minst sagt trumpet agerande

Av Ulla Hamilton, 14 Feb 2017
behörighet till gymnasiet · ESO-rapport · Malmö · vinstjakt

Det är ett smart grepp att driva opinionsbildning, utan att ange fakta, och ge intryck av att det är helt andra saker som är problem än det som man själv skulle kunna åtgärda i den egna verksamheten. Men det är inte särskilt hederligt.

Vad är viktigast i skolan?

Av Ulla Hamilton, 12 Feb 2017
Kompensatoriskt uppdrag · likvärdighet · Lo · Skolverket · Svenskt Näringsliv

När resultatskillnaderna inom en skola är större än mellan skolor –  vilket är fallet i Sverige – så borde alla berörda fundera på vad som händer i klassrummen i den skolan. Men det sker inte -istället ägnar sig lärarfacken och LO åt att ropa på ”bättre blandning av elever i skolan” och att skylla på skolvalet. Glömde jag säga att ca 85 % av alla grundskoleelever går i kommunala skolor?

Skev information från utbildningsdepartementet om lovskola

Av Ulla Hamilton, 10 Feb 2017
lovskola

Igår plingade det frenetiskt i min inkorg. Det ena pressmeddelandet efter det andra från utbildningsministern informerade om att den och den kommunen hade fått bidrag för lovskola. Här är ett exempel på hur det såg ut: Drygt 3,5 miljoner kronor till lovskola för elever i Östergötlands län  Ett stort antal elever i hela landet har […]

Kaos för svensk skola eller hopp om en sansad diskussion om välfärdsfrågorna?

Av Ulla Hamilton, 08 Feb 2017
konsekvensanalys · Reepalu · remiss

Idag har vi från förbundets sida lämnat in vårt remissvar på Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden”. Vårt remissvar – som givetvis avfärdar förslaget – går igenom utredarens ca 850 sidor ganska noggrant. Vi tar fram fakta som han har utelämnat och konstaterar att utredaren inte gjort en ordentlig konsekvensanalys när det gäller förslagets […]

Gotland tvingas kompensera friskolor med miljoner

Av Ulla Hamilton, 08 Feb 2017
lika behandling · Region Gotland · skolpeng

Gotland tvingas kompensera friskolor med miljoner – det är rubriken på en artikel i Gotlands Allehanda. Vad är det nu som har hänt undrar vän av ordning?  När man läser artikel så visar det sig att region Gotland har kompenserat sina egna skolor som gått med underskott – genom att täcka deras underskott. Denna kompensation har […]

Lägre kostnader/elev i kommuner med friskolor

Av Ulla Hamilton, 07 Feb 2017
etablering · IFAU · kommunal kostnad · Reepalu · skolpeng · utanförskapsområden

Det hävdas ofta i debatten att friskolor är en kostnad för kommuner. Det är, precis som mycket annat som hävdas i friskoledebatten, inte korrekt. Skolverket har konstaterat att skolpengen till friskolor är lägre än till kommunala skolor. Detta trots att lika behandling ska gälla. Är det någon som hört att LO/LR/Lärarförbundet pratar om det i […]

Fakta besvärar knappast Katalys i skoldebatten

Av Ulla Hamilton, 03 Feb 2017
boendesegregation · segregation · skolinspektionen · skolval

Forskarna ser ”inga tecken på att elever från hushåll med låga inkomster, med lågutbildade föräldrar, eller med utrikes födda föräldrar, har förlorat på reformerna” och ”finner därmed inte något stöd för att ett slopande av skolvalssystemet skulle vara ett sätt att förbättra studieresultaten för någon grupp av elever”.

Kommuner har ännu inte informerat friskolor om hur stor årets skolpeng är.

Av Ulla Hamilton, 01 Feb 2017
Damberg · skolpeng

Idag är det 1 februari. För många kommuner är det ett bra tag sedan de fattade beslut om budgeten för 2017. Trots detta så är det många friskolor som ännu inte har fått besked om hur stor skolpengen kommer att vara under 2017. Detta är ju minst sagt skrämmande dåligt. Hur kan kommuner bete sig så […]

Sida 5 av 28Första...34567...Sista