Ulla Hamilton — 348 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Faktagranskning av ett brev från civilministern till ett skolnätverk

Av Ulla Hamilton, 07 Dec 2017
Eso · Salsa · shekarabi · skolinspektionen

Jag har fått ta del av ett mail som civilministern har skickat till ett skolnätverk. Jag tror inte att det var meningen att jag skulle få det. Men det är en intressant läsning för det är ganska lurigt skrivet. Han skriver inget om att var tredje grabb som lämnade de kommunala grundskolorna i våras gjorde […]

Skiljer sig ledarskap i skolan från ledarskap på andra arbetsplatser?

Av Ulla Hamilton, 06 Dec 2017
ledarskap · Pisa

Alla vet att ledarskapet är viktigt på en arbetsplats. Inte minst i dessa tider – med #meeto upprop mm – tydliggörs hur oerhört viktigt ledarskapet är på en arbetsplats. Detta gäller oavsett bransch, oavsett arbetsplats. Hela #meeto debatten illustrera skrämmande tydligt att det på väldigt många håll i Sverige finns ett svagt ledarskap. Jag hör […]

En av de intressantaste argumenten från friskolemotståndarna är att ”det är bara Sverige som tillåter vinstdrivande skolor.” Förutom att det är fel – det finns tex Charter Schools for profit i USA, så är det faktum att Sverige går före knappast något som hindrat (s) tidigare. Detta argument visar ju bara att de inte vill […]

Friskolorna har bra resultat på nationella prov

Av Ulla Hamilton, 01 Dec 2017
Nationella prov

Skolverket presenterade nyligen resultaten från de nationella proven i åk 9. Det framgår tydligt att friskoleeleverna presterar bra. Intressant är också att det är en större andel friskoleelever som har deltagit i de nationella proven i matte och engelska. Noterbart är även att prestationerna när det gäller matematik ligger betydligt lägre än för de övriga […]

Kan en friskola aldrig vara ett gott exempel i Skolinspektionens värld?

Av Ulla Hamilton, 30 Nov 2017
klagomålshantering · skolinspektionen

Häromdagen publicerade Skolinspektionen sin rapport efter en granskning av skolhuvudmännens arbete med klagomålshantering, Lokal klagomålshantering – för snabb hjälp till eleverna. 31 huvudmän har granskats, 22 för kommunala skolor och 9 för fristående skolor. Det är en intressant läsning. Resultatet visar dessvärre att 29 av 31 granskade huvudmän behöver utveckla sitt arbete. Informationen om klagomålshanteringen […]

Mät progressionen och visa tillit till lärarkåren

Av Ulla Hamilton, 26 Nov 2017

Riksdagen har fattat beslut om att resultaten på de nationella proven ska vara mer styrande för betyget. Det hävdas att det beror på att man vill komma till rätta med betygsinflationen. Detta är ett beslut som alla partier utom Vänsterpartiet står bakom. Det är förvånande eftersom dessa partier samtidigt understryker vikten av att läraryrket måste […]

Därmed blir denna ansökan ett ytterligare exempel på att regeringen har dubbla agendor. Friskolor är bra att lyfta fram på internationella besök, där de presenteras som exempel på vad Sverige kan erbjuda i form av välfärdsföretagsexport,  eller som i detta fall när regeringen vill locka hit EU-myndigheten.

En debatt utan verklighetsförankring

Av Ulla Hamilton, 09 Nov 2017
Åsa Fahlen · behöriga lärare · Salsa

Det pågår en intressant debatt om behöriga, obehöriga och legitimerade lärare. Lärarfacken är självfallet på hugget i rådande situation, de vill ju slå vakt om sina medlemmar. Det finns en beräknad brist på lärare som är gigantisk, 50-60.000 kommer att saknas inom bara några år. Redan idag har vi en situation som innebär att det […]

Idag presenterar jag den debattartikel som jag har i Altinget. Den är låst för bara prenumeranter så ni som inte prenumererar (men kanske borde göra det) kan läsa den här.  Det som är intressant är att det är så provocerande för många att vi gör denna sammanställning. Det borde ju vara tvärtom – att det […]

Är klädseln viktigare än kunskap?

Av Ulla Hamilton, 31 Okt 2017

Sverige är ett intressant land. Vi har under många år hävdat att Sverige har en målstyrd skola. Även om vi egentligen inte har några tydligt utpekade nationella kunskapsmål. Nåväl. Det borde alltså vara fokus på VAD i skoldebatten. Men den nuvarande regeringen duckar i stort sett i VAD-frågan, även om Skolkommissionen har gjort några försök att […]

Sida 5 av 35Första...34567...Sista