Ulla Hamilton — 267 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Kommuner har ännu inte informerat friskolor om hur stor årets skolpeng är.

Av Ulla Hamilton, 01 Feb 2017
Damberg · skolpeng

Idag är det 1 februari. För många kommuner är det ett bra tag sedan de fattade beslut om budgeten för 2017. Trots detta så är det många friskolor som ännu inte har fått besked om hur stor skolpengen kommer att vara under 2017. Detta är ju minst sagt skrämmande dåligt. Hur kan kommuner bete sig så […]

En sak är säker – alla friskolor drabbas av Reepalus förslag – oavsett verksamhetsform

Av Ulla Hamilton, 31 Jan 2017
operativt kapital · Reepalu · vinsttak

Det är intressant att det alltjämt är många som tror att Reepalus förslag om ”vinsttak” bara påverkar verksamheter som har vinstsyfte. Inget kan vara mer fel. Reepalus förslag innebär ett nytt system för tillstånd för att driva friskolor inom förskola, grund- och gymnasieskola (särskolor också inom grund- och gymnasienivån). Det handlar om ett tillstånd som […]

Läraryrket – hur kan attraktiviteten öka?

Av Ulla Hamilton, 27 Jan 2017
lärarlöner · LR

Läser i tidningen idag att det är stora avhopp från lärarutbildningen. Regeringen ökar antalet platser till lärarutbildningen, men det hjälper tyvärr inte om utbildningen inte fullföljs. Igår var jag inbjuden att tala på en Lärarlönekonferens arrangerad av LR. Rubriken för konferensen var ”Lärarlöner och marknadsstyrning” och jag talade under rubriken ”Därför är marknadsstyrningen positiv för […]

Jag blir inte klok på hur lärarfacken tänker. Idag kunde vi läsa på DN-debatt om deras förslag om att säkra likvärdigheten i den svenska skolan.Ett av förslagen för att åstadkomma detta var att ta bort köerna till friskolorna. Ett annat är att de vill införa en ny portalparagraf i skollagen med krav på blandade elevgrupper, vilket […]

Avskaffat fritt skolval löser inte skolans problem

Av Ulla Hamilton, 23 Jan 2017
fria skolvalet · inomskolvariationen · kompensatoriska uppdraget · mellanskolvariationen · Pisa

”Nyttan av att vissa föräldrar och elever vill välja skola åt sina barn väger inte upp för de katastrofala konsekvenser som det fria skolvalet medför. Det fria skolvalet måste ändras.” Så avslutar tre (s)-riksdagsledamöter en replik till mig i Borås tidning. Det är ett tydligt besked från (s). Så tydliga har de inte varit tidigare […]

Kvalitetsfrågorna borde vara främsta fokus i skoldebatten.

Av Ulla Hamilton, 18 Jan 2017
kvalitet · Kvalitetsutmärkelse · SIQ

Har tillbringat 2 dagar i Örebro på SIQs konferens Bättre skola. Hundratals företrädare från skolor runt om i landet fanns på plats för att tala systematiskt kvalitetsarbete i skolan och inspireras av Falu Frigymnasium som fick kvalitetsutmärkelsen och Hudikskolan samt kommunala Hagaskolan i Örebro som fick var sitt erkännande. Två saker är värda att notera […]

Dags inse att Reepalus förslag inte handlar om vinstbegränsning utan om valfrihetsbegränsning

Av Ulla Hamilton, 30 Dec 2016
Pwc · Reepalu · valfrihet · Vinstbegränsning

PWC har för Svenskt Näringslivs räkning, gjort en analys av Reepalus förslag om nya villkor för att driva välfärdsföretag. Många tror att det handlar om att begränsa vinster, men förslaget drabbar alla företag oavsett bolagsform och slår i princip undan förutsättningarna för att bedriva verksamhet. Läs den mycket intressanta analysen. När jag idag läser Aftonbladets […]

I maj 2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda sig inför ett framtida uppgift att ansvara för statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Skolverket arbetade redan med uppdraget att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. Ett riktmärke som enligt regeringen ska ”baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, med utgångspunkt i pedagogisk-, utvecklings- […]

Läser med intresse debattartikeln av SSU:s ordförande Philip Botström i dagens DN. Han hävdar att han vill slå vakt om det fria skolvalet. Han vill behålla det men samtidigt ska effekten av skolvalet bli bättre blandning när det gäller elevsammansättning. Han vill ha ett ”integrerat skolval”. Det vill säga att någon annan än du som […]

Vad är hönan och vad är ägget?

Av Ulla Hamilton, 14 Dec 2016
Reepalu · skolinspektionen · tillstånd

Det framhävs ofta i debatten om friskolor att trots att tanken från början var att det skulle vara små friskolor så har utvecklingen lett till att det blivit allt större aktörer. Ilmar Reepalu lyfter detta som ett problem i sin utredning. Om man nu anser att detta är ett problem – att det finns friskoleaktörer […]

Sida 5 av 27Första...34567...Sista