Ulla Hamilton — 411 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Idag har vi fått besked om direktiven till den utredning som regeringen och v kom överens om att tillsätta i oktober 2014. Det blir Ilmar Reepalu som nu ska ta tag i frågan under knappt två års tid.

Det fria skolvalet behövs för att alla elever ska ha andra alternativ

Av Ulla Hamilton, 03 Mar 2015
valfrihet

Det fria skolvalet ger alla elever och föräldrar möjlighet att söka sig till en annan skola än den närmsta, oavsett tjockleken på plånboken. I Sverige måste man inte flytta eller betala för sig för att kunna få plats i en annan skola.

87.000

Av Ulla Hamilton, 27 Feb 2015

På måndag och tisdag i nästa vecka har jag förmånen att träffa många representanter för friskolor. Vi har regionmöte i Göteborg på måndag och i Malmö på tisdag. Inför dessa möten har jag tittat på hur många barn och unga som valt friskola i Skåne respektive Västra Götaland. Det är 87.000!

Att välja skola är viktigt för många av det enkla skälet att människor är olika. Det som passar för en passar inte för en annan. Därför är det viktigt att värna att det finns en mångfald av skolor och slå vakt om individens valfrihet. Detta perspektiv har kommit bort i dagens skoldebatt.

/

 

Lika villkor för friskolor är svårt i många kommuner

Av Ulla Hamilton, 26 Feb 2015
kammarrätten · Lika villkor

Det ska gälla lika villkor mellan kommunala skolor och friskolor. Det är reglerat i lag. Ändå ägnar våra jurister på Friskolorna mycket tid åt att hjälpa medlemmar runt om i landet att få rätt mot kommuner när det gäller skolpengen. Många små skolor tvingas tyvärr lägga ned mycket tid på att överklaga kommunala beslut om skolpeng. Kommuner drar tex undan kostnader för sina egna skolor innan de räknar ut elevpengen. Det är inte ok. Det senaste exemplet på en kommun som får backning pga detta kom idag. Betelskolan i Öckerö kommun har nu fått rätt gentemot kommunen, där kommunen velat fördela lokalkostnader på ett orättvist sätt.

Den debattartikel som jag hade i Dagens Samhälle för en dryg vecka sedan tolkades av SKL som en krigsförklaring mot kommunala skolor. Det var inte tanken. Den enkla idén var helt enkelt att lyfta fram det faktum att Skolinspektionen faktiskt framhållit flera enskilda huvudmän som föredömen när det gäller att jobba med måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Jag skriver också det i min replik till SKL idag.

Ställ samma krav på offentliga och privata ägare

Av Ulla Hamilton, 23 Feb 2015
ägarprövningsutredningen · SNS

SNS arrangerade nyligen ett seminarium om den så kallade Ägarprövningsutredningen. Undertecknad deltog i panelen och hade en hel del synpunkter på förslaget.

Intressant rapport från LO om det fria skolvalet

Av Ulla Hamilton, 13 Feb 2015
ägarprövningsutredningen · Lo

Läser den mycket intressanta rapporten som LO presenterade i veckan. ”Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet” av Karin Edmark. På ett resonerande och intressant sätt tar författaren upp olika aktuella frågeställningar i skolvalsdebatten. Hon tydliggör problem med många av de förslag som kastats ut i friskoledebatten. Ett borttagande av det fria skolvalet och en […]

Ägarprövningsutredning som ger kommunalt veto

Av Ulla Hamilton, 11 Feb 2015
ägarprövningsutredningen

Förslaget slår klockrent mot små aktörer på friskoleområdet. Var det det man ville åstadkomma?

Vem ska betala investeringarna om inte näringslivet gör det?

Av Ulla Hamilton, 10 Feb 2015
välfärdsföretag

”En annan aspekt, som ingen tycks ha reflekterat ordentligt över, är att de privata välfärdsföretagen binder ett stort kapital i byggnader, utrustning, rörelsekapital med mera. Om de privata företagen ska avvecklas och det offentliga ska bygga upp motsvarande kapacitet, krävs ett antal tiotal miljarder kronor av skattebetalarnas pengar för denna uppbyggnad. Att spendera dessa medel utan att ha något brett underlag som visar att det ger en bättre kvalitet är ansvarslöst.” Dan Olofsson

Hur kommunicerar Skolinspektionen egentligen?

Av Ulla Hamilton, 05 Feb 2015
skolinspektionen

Jag studsar när jag läser Skolinspektionen inledning. Hur kan de hävda 5 av 6? Varför kommunicerar de inte att friskolorna klarar sig bra medan kommunerna är usla?

Sida 41 av 42Första...3839404142