Ulla Hamilton — 406 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Skoldebatt med helt fel fokus

Av Ulla Hamilton, 23 Mar 2015

  Den svenska skoldebatten har enligt min mening ett märkligt fokus. Det illustreras väl av följande mening från Svenska Dagbladets utmärkta artikelserie om skolor och skolresultat. I den första artikeln i serien, 2 mars 2015, står följande två meningar ”Vid runt en tredjedel av landets skolor går fler än 25 procent av skolans elever ut nian utan […]

Välkommet beslut om fjärrundervisning på entreprenad

Av Ulla Hamilton, 19 Mar 2015
fjärrundervisning

Ett positivt besked är att riksdagen vill att regeringen ska tillsätta en utredning för att öka möjligheterna till fjärrundervisning på entreprenad. Jag är övertygad om att det finns många privata aktörer som är intresserade av att vara med och utveckla detta område.

Kommunen styr inte friskolorna – det är poängen

Av Ulla Hamilton, 18 Mar 2015

Borde inte fokus för skolborgarrådet ligga på att få ordning på resultaten i de egna skolorna snarare än på att ha synpunkter på friskolornas användning av skolpengen?

Viktig dom om lika behandling

Av Ulla Hamilton, 16 Mar 2015
elevpeng · göteborg · lika behandling

Jag undrar hur många domstolsärenden som det finns idag i Sverige som har sin grund i att kommuner inte lever upp till kravet på lika behandling av elever som går i kommunala skolor och fristående skolor. Snart sagt varje vecka kommer det nu domar som innebär att kommuner fälls för att bryta mot denna viktiga […]

Debatten borde handla om kvalitet och effektiv användning av skattemedel

Av Ulla Hamilton, 11 Mar 2015
effektivitet · mångfald · välfärdsföretag

Mångfald i ägarformer hjälper regleraren med mätning och jämför kostnader och kvalitet. Beställare idag är offentlig sektor. Hur ställer de krav på privata verksamheter, följer upp och tar lärdomar som kan överföras till andra verksamheter? Mångfald kan bidra till högre effektivitet och kvalitet.

Idag har vi fått besked om direktiven till den utredning som regeringen och v kom överens om att tillsätta i oktober 2014. Det blir Ilmar Reepalu som nu ska ta tag i frågan under knappt två års tid.

Det fria skolvalet behövs för att alla elever ska ha andra alternativ

Av Ulla Hamilton, 03 Mar 2015
valfrihet

Det fria skolvalet ger alla elever och föräldrar möjlighet att söka sig till en annan skola än den närmsta, oavsett tjockleken på plånboken. I Sverige måste man inte flytta eller betala för sig för att kunna få plats i en annan skola.

87.000

Av Ulla Hamilton, 27 Feb 2015

På måndag och tisdag i nästa vecka har jag förmånen att träffa många representanter för friskolor. Vi har regionmöte i Göteborg på måndag och i Malmö på tisdag. Inför dessa möten har jag tittat på hur många barn och unga som valt friskola i Skåne respektive Västra Götaland. Det är 87.000!

Att välja skola är viktigt för många av det enkla skälet att människor är olika. Det som passar för en passar inte för en annan. Därför är det viktigt att värna att det finns en mångfald av skolor och slå vakt om individens valfrihet. Detta perspektiv har kommit bort i dagens skoldebatt.

/

 

Lika villkor för friskolor är svårt i många kommuner

Av Ulla Hamilton, 26 Feb 2015
kammarrätten · Lika villkor

Det ska gälla lika villkor mellan kommunala skolor och friskolor. Det är reglerat i lag. Ändå ägnar våra jurister på Friskolorna mycket tid åt att hjälpa medlemmar runt om i landet att få rätt mot kommuner när det gäller skolpengen. Många små skolor tvingas tyvärr lägga ned mycket tid på att överklaga kommunala beslut om skolpeng. Kommuner drar tex undan kostnader för sina egna skolor innan de räknar ut elevpengen. Det är inte ok. Det senaste exemplet på en kommun som får backning pga detta kom idag. Betelskolan i Öckerö kommun har nu fått rätt gentemot kommunen, där kommunen velat fördela lokalkostnader på ett orättvist sätt.

Den debattartikel som jag hade i Dagens Samhälle för en dryg vecka sedan tolkades av SKL som en krigsförklaring mot kommunala skolor. Det var inte tanken. Den enkla idén var helt enkelt att lyfta fram det faktum att Skolinspektionen faktiskt framhållit flera enskilda huvudmän som föredömen när det gäller att jobba med måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Jag skriver också det i min replik till SKL idag.

Sida 40 av 41Första...3738394041