Ulla Hamilton — 362 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Statsminister Stefan Löfven har det yttersta ansvaret för att detta spektakel får fortgå

Av Ulla Hamilton, 05 Mar 2018
ägarprövningsutredningen · civilministern · Lagrådet · Löfven · Reepalu

Kan en civilminister om är utbildad jurist strunta i vad landets ledande jurister anser om de lagförslag som han bett dem granska? Det är en intressant fråga. Sagde minister har investerat hårt retoriskt i debatten om välfärdsföretagen. Han har inte dragit sig för att framföra vilseledande uppgifter och han har en mycket hög profil. Nu […]

Tack till SKL

Av Ulla Hamilton, 02 Mar 2018

Jag har tidigare skrivit om den enkät som vi gjort till landets kommuner om hur de kommunicerar skolpengsbeslut till friskolorna. Resultatet var nedslående. Det visade sig att 6 av 10 kommuner inte följer lagen. Ett myndighetsbeslut, vilket beslut om skolpeng är, ska kommuniceras till respektive friskolehuvudman. Det kan inte kommuniceras via ett generellt beslut. Detta […]

Om lärarna själva får uttala sig

Av Ulla Hamilton, 28 Feb 2018
shekarabi · Skolenkät · skolinspektionen

Skolinspektionens enkäter är en intressant källa till information. De används förvånandsvärt sällan. Svenskt Näringsliv har gett Gabriel Sahlgren i uppdrag att titta på resultaten i lärarenkäter 2015-2017. Det han har tittat på är resultaten på frågor som bl a rör det pedagogiska ledarskapet, utvecklingen av utbildningen, utrymmet för kollegialt samarbete och om hur betygssättning och bedömning […]

Tycker friskolorna att det är ok med betygsinflation? Självfallet inte. Det är ett otyg. Och problemet finns såväl i kommunala som fristående skolor. Var och en borde inse att om en elev får ett högre betyg än vad som motsvarar hens kunskaper så är det verkligen att göra eleven en björntjänst.     Betygsättningens objektivitet har debatterats under många år […]

Den politiska beställningen levereras på löpande band

Av Ulla Hamilton, 21 Feb 2018
offentlighetsprincipen · Proportionalitetsprincipen

Den politiska beställningen för att begränsa, stoppa och förhindra friskolor levereras nu på löpande band av regeringen. Beställningen kommer inte från allmänheten utan från vänstern, i regeringen och i riksdagen. Gemensamt för lagförslagen är bristande konsekvensanalyser. Regeringens lagrådsremiss om att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen kan intuitivt verka rimligt. Men då har man inte tänkt […]

Orimligt förslag om att inför offentlighetsprincipen för friskolor.

Av Ulla Hamilton, 16 Feb 2018
offentlighetsprincipen

Det finns något som kallas proportionalitetsprincipen. Det är en viktig princip för rättsstater. Den innebär att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, det är en rättssäkerhetsprincip som innebär att det skall råda balans mellan mål och medel. Igår skickade regeringen ut ett pressmeddelande om att även friskolor ska omfattas av […]

Forskare och kvalitetsexperter: Visst går det att mäta kvalitet i vård, skola och omsorg

Av Ulla Hamilton, 13 Feb 2018
EU-rätt · kvalitet · Lagrådet · lagrådsremiss · Reepalu

Regeringen har som sagt gått vidare med Reepalus förslag, trots att det har totalsågats av remissinstanserna. Idag kan vi läsa en intressant debattartikel som är undertecknad av ett antal forskare och experter inom kvalitetsområdet. De konstaterar att trots att Sverige har ett mycket gott rykte när det gäller att mäta kvalitet, avsett bransch, så har […]

Friskoledebatten är verklighetsfrånvänd. Det illustreras av bl a den rapport som vi presenterat nyligen. En enorm efterfrågan på nya skolplatser. Detta utvecklas i nedanstående artikel från Dagens Samhälle. Barnboom och friskoledöd – en förödande kombination Sverige har inte råd att välja bort alternativen till den kommunala skolan i ett läge då vi i takt med […]

En lagstiftning måste utgå från verkligheten

Av Ulla Hamilton, 01 Feb 2018
Extra statsbidrag · skolpeng · utbildningsministern

Utbildningsministern meddelar i ett pressmeddelande på torsdagen att regeringen inrättat ett extra statsbidrag som skolhuvudmän kan söka. Villkoret är att de som söker förbinder sig att inte göra nedskörningar på undervisning och elevhälsa . Som utgångspunkt för vad som är nedskärning är genomsnittet av kostnaderna för dessa två områden under de senaste tre åren. Det […]

Vad sägs om att ha fokus på kvalitet i stället för verksamhetsform?

Av Ulla Hamilton, 30 Jan 2018
ipsos · Uppdrag Granskning

Noterar att Uppdrag Granskning uppmärksammar en skola i Göteborg där var fjärde elev som lämnar grundskolan gör det utan fullständiga betyg. Det är välkommet att media börjar att granska även de kommunala skolorna. För även om det blev bättre resultat i den senaste PISA-undersökningen så finns det alltjämt många problem i svensk skola. Och problemen […]

Sida 4 av 37Första...23456...Sista