Ulla Hamilton — 409 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

För en tid sedan intervjuades jag av Lärarnas tidning om varför det är så få nyanlända barn som går i friskolor. Mitt svar var enkelt, de flesta friskolor har en lång kö det gör att det inte är tillåtet att ta in barnen. Artikeln kom häromdagen och i den var också utbildningsministern intervjuad och kritiserar då att […]

Idag måndag har OECD överlämnat sin rapport ”Improving Schools in Sweden” till regeringen. Uppdraget till OECD gavs av förra regeringen. Syftet var vällovligt och viktigt – att be utomstående granska den svenska skolan. Det handlar om att titta såväl på styrkor som svagheter. Idag har vi fått resultatet. En rapport som alla borde  läsa. Det […]

Läser en debattartikel i DN om att medarbetarägda verksamheter ska behandlas speciellt av den sk Reepaluutredningen om vinst i välfärden. Skälet till denna särskilda behandling är enligt artikelförfattarna att det behövs vinst för att bygga upp buffertar och marginaler. Rätt så, och det behövs i alla verksamheter iavsett hur ägarna ser ut. Det verkar som […]

Läser om en förskola i Nora. Den privata förskolan har ansökt till kommunen om att få starta. Kommunen bestämmer, vilket i sig är märkligt eftersom de ofta också bedriver förskoleverksamhet. Nu har den privata förskolan, som har 40-45 barn i kö som väntar på att den ska öppna, fått besked att kommunen inte kan godkänna […]

Vad är rätt fokus i skolan?

Av Ulla Hamilton, 28 Apr 2015

  Har varit på SKL Skolriksdag i två dagar. Inspirerande. Särskilt James Nottingham från England som talade om ”Creating the best Learning Environments: lessons from around the World”. Han har ett företag som heter Challenging Learning. Tänk om utbildningsministern hade satt James Nottingham som ordförande i Skolkommissionen. Det hade varit mycket intressant. För James budskap är […]

Höjd kvalitet i grundskolan ger grund för global konkurrenskraft

Av Ulla Hamilton, 27 Apr 2015
global konkurrens · konkurrenskraft

Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, forskningsledare och VD Entreprenörskapsforum, skriver en mycket tänkvärd och viktig debattartikel i SvD om att Sverige tappar i konkurrenskraft. Globaliseringen innebär många stora utmaningar, att ha grund- och gymnasieskolor som en hög kvalitet är kanske än viktigare i vår internationella värld. Där vet vi att det brister i Sverige. Det är i skolan […]

Fridolin och skolorna

Av Ulla Hamilton, 17 Apr 2015

Läser i ett pressmeddelande att utbildningsminister Gustav Fridolin under 2015 planerar att samla alla Sveriges kommuner i regionala träffar, under namnet ”Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola”. Syftet är enligt pressmeddelandet att föra dialog om regeringens investeringar i skolan och det gemensamma ansvaret för att stärka svensk skola. Det är […]

Vem äger frågan om långsiktigt hållbar ekonomi för friskolor?

Av Ulla Hamilton, 08 Apr 2015
långsiktigt hållp · lika behandling · skolpeng

Hur ska en skola som Friskolan Lust & Lära kunna ha en långsiktighet i sin ekonomi när Bollnäs kommun kan ändra sin modell för beräkning av skolpeng praktiskt taget över en natt?

Kommunalt veto åter

Av Ulla Hamilton, 07 Apr 2015
kommunalt veto

Vi har tittat på hur socialdemokratiskt styrda kommuner har agerat under 2014 i yttranden till Skolinspektionen över friskoleetableringar. Resultatet talar sitt tydliga språk. I åtta av tio fall vill de s-styrda kommunerna stoppa friskolorna.

En kommunal Jantelag presenterades 1 april

Av Ulla Hamilton, 02 Apr 2015
kommunalt veto

Det är sorgligt hur mycket kraft och resurser som ägnas åt att försöka förhindra en fortsatt utveckling av friskolebranschen. Köerna är långa för att få gå i friskolor. Vi har många medlemmar som vittnar om att de skulle kunna växa betydligt men vågar inte pga den rådande politiska debatten och alla utredningsuppdrag som uppenbarligen är ägnade att förhindra friskolor.

Sida 39 av 41Första...3738394041