Ulla Hamilton — 376 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Läser om en förskola i Nora. Den privata förskolan har ansökt till kommunen om att få starta. Kommunen bestämmer, vilket i sig är märkligt eftersom de ofta också bedriver förskoleverksamhet. Nu har den privata förskolan, som har 40-45 barn i kö som väntar på att den ska öppna, fått besked att kommunen inte kan godkänna […]

Vad är rätt fokus i skolan?

Av Ulla Hamilton, 28 Apr 2015

  Har varit på SKL Skolriksdag i två dagar. Inspirerande. Särskilt James Nottingham från England som talade om ”Creating the best Learning Environments: lessons from around the World”. Han har ett företag som heter Challenging Learning. Tänk om utbildningsministern hade satt James Nottingham som ordförande i Skolkommissionen. Det hade varit mycket intressant. För James budskap är […]

Höjd kvalitet i grundskolan ger grund för global konkurrenskraft

Av Ulla Hamilton, 27 Apr 2015
global konkurrens · konkurrenskraft

Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, forskningsledare och VD Entreprenörskapsforum, skriver en mycket tänkvärd och viktig debattartikel i SvD om att Sverige tappar i konkurrenskraft. Globaliseringen innebär många stora utmaningar, att ha grund- och gymnasieskolor som en hög kvalitet är kanske än viktigare i vår internationella värld. Där vet vi att det brister i Sverige. Det är i skolan […]

Fridolin och skolorna

Av Ulla Hamilton, 17 Apr 2015

Läser i ett pressmeddelande att utbildningsminister Gustav Fridolin under 2015 planerar att samla alla Sveriges kommuner i regionala träffar, under namnet ”Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola”. Syftet är enligt pressmeddelandet att föra dialog om regeringens investeringar i skolan och det gemensamma ansvaret för att stärka svensk skola. Det är […]

Vem äger frågan om långsiktigt hållbar ekonomi för friskolor?

Av Ulla Hamilton, 08 Apr 2015
långsiktigt hållp · lika behandling · skolpeng

Hur ska en skola som Friskolan Lust & Lära kunna ha en långsiktighet i sin ekonomi när Bollnäs kommun kan ändra sin modell för beräkning av skolpeng praktiskt taget över en natt?

Kommunalt veto åter

Av Ulla Hamilton, 07 Apr 2015
kommunalt veto

Vi har tittat på hur socialdemokratiskt styrda kommuner har agerat under 2014 i yttranden till Skolinspektionen över friskoleetableringar. Resultatet talar sitt tydliga språk. I åtta av tio fall vill de s-styrda kommunerna stoppa friskolorna.

En kommunal Jantelag presenterades 1 april

Av Ulla Hamilton, 02 Apr 2015
kommunalt veto

Det är sorgligt hur mycket kraft och resurser som ägnas åt att försöka förhindra en fortsatt utveckling av friskolebranschen. Köerna är långa för att få gå i friskolor. Vi har många medlemmar som vittnar om att de skulle kunna växa betydligt men vågar inte pga den rådande politiska debatten och alla utredningsuppdrag som uppenbarligen är ägnade att förhindra friskolor.

Gemensam kö? Hur ska det gå till?

Av Ulla Hamilton, 01 Apr 2015
gemensam kö

Regeringen har idag gett ett tilläggsdirektiv till skolkostnadsutredningen som handlar om att den ska lämna förslag om en gemensam kö till grundskolor. Det verkar dessvärre som att detta uppdrag är en beställning snarare än ett analysuppdrag. Det hävdas att uppdraget berör på ”kända missförhållanden”. Det är viktigt att det utreds om det fungerar dåligt eller […]

Skolpengssystemet och dess fyrkantighet

Av Ulla Hamilton, 30 Mar 2015

Med anledning av DNs artikel i helgen kring gymnasieprogrammet Skog och dess olika inriktningar vill jag uppmärksamma att Friskolorna påtalat detta problem vid ett flertal tillfällen, trots detta skedde ingen förändring. Det system som nu finns kan slå åt båda håll – för låg eller för hög ersättning. Detta är också myndigheten medveten om. Så här […]

Friskolor utan besked om skolpengsnivå för 2015

Av Ulla Hamilton, 26 Mar 2015
Lika villkor · skolpengsnivå

Det är politiker som kräver ökade krav på långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det är också politiker som beslutar om villkoren för friskolorna – dvs skolpengen och skolpengens nivå. Det vore klädsamt om kommunpolitikerna städade på hemmaplan innan de går ut och kräver långsiktighet när det gäller ekonomin.

Sida 36 av 38Första...3435363738