Ulla Hamilton — 392 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Det fria skolvalet är viktigt i Rinkeby

Av Ulla Hamilton, 06 Jun 2015

Läser i dagens utgåva av Norra Sidan att statistik visar att ca 35 % av de som bor i Tensta Rinkeby väljer att pendla till skolan. De väljer skolor i innerstaden istället. Detta visar att det fria skolvalet faktiskt minskar segregationen. Så om de som anser att det fria skolvalet ska begränsas eller tom tas bort skulle […]

I 5 av de totalt 10 olika sammansättningarna är lärartätheten högre i friskolor. Varför då?

Alla huvudmän ska ha insikt, kunskap och kompetens

Av Ulla Hamilton, 02 Jun 2015
ägarprövningsutredningen · Lika villkor · skolpeng

Idag har vi lämnat Friskolornas svar på Ägarprövningsutredningen. Vi framhåller att det ska vara likabehandling oavsett om det är en enskild eller kommunal huvudman. Skollagen fastslår att det ska vara på det sättet.  Skolinspektionen har påpekat att det finns brister när det gäller det kommunala huvudmannaskapets förmåga att styra mot nationella mål. Samtidig har friskolorna i flera fall klarat […]

Orättvis behandling av lärlingsutbildningar

Av Ulla Hamilton, 01 Jun 2015

Fick ett mail från ett medlemsföretag med frågan ” Varför får bara kommuner söka statligt bidrag till lärlingsutbildningar?” I dagarna har landets kommuner, som sökt bidraget, fått besked om att totalt 20.7 Mkr utbetalas. Det står explicit på  Skolverkets hemsida att det är till för att främja utvecklingen av lärlingsutbildningar. Men det gäller uppenbarligen inte för friskolor […]

Varför inte säga att det var en friskola Aktuellt?

Av Ulla Hamilton, 29 Maj 2015

I dagarna har det uppmärksammats att skolor måste bli bättre på att hantera barn med särskilda begåvningar. Det är utmärkt. Skolan måste uppmuntra och stimulera alla. Aktuellt hade ett inslag som tog upp ett bra exempel på hur en skola hade agerat i ett sådant fall, tillsammns med en annan. Allt för elevens bästa. Men inte ett ord om […]

Friskolor avlastar kommunen

Av Ulla Hamilton, 25 Maj 2015
friskolor

Skoldebatten fokuserar på huvudmannaskapet i stället för på kvalitet och resultat. Om man nu ska fokusera på just huvudmannaskapet så finns det anledning att påminna om en sak. Det faktum att friskolor, oavsett om det är förskolor, grundskolor eller gymnasieskolor, avlastar investeringar från kommuner. Det borde Malmö kommun dra nytta av , nu när de uppenbarligen […]

Välkommet Alliansinitiativ – nu återstår verkstad

Av Ulla Hamilton, 21 Maj 2015
skolpeng · skolpengsnivå

Dagens initiativ från Alliansen i riksdagens finansutskott är välkommet. Den oro och skada som tillsättandet av Reepaluutredningen har skapat i viktiga branscher som vård, skola och omsorg är djupt olyckligt och påverkar i sin tur utvecklingen inom dessa välfärdsbranscher. Alliansens initiativ syftar till att vrida perspektiven i frågan mot det som är viktigt kvalitet och […]

Hur man än vänder sig så är felet friskolorna

Av Ulla Hamilton, 20 Maj 2015

Friskoledebatten är intressant. Det är stort fokus på ”segregering” och ”sortering” och ”vinst”. Samtidigt verkar det finnas noll intresse för hur skolorna faktiskt presterar. Friskolorna kritiseras för att de inte tar emot tillräckligt många elever med invandrarbakgrund, detta trots att andelen elever med invandrarbakgrund är högre i friskolorna än i kommunala skolor. En annan kritik som […]

Grattis till ABB Industrigymnasium Sveriges bästa UF Skola

Av Ulla Hamilton, 18 Maj 2015
kontakter med näringslivet · Ung företagsamhet

ABB Industrigymnasium i Västerås utsågs till Sveriges bästa UF-skola när SM i Ung Företagsamhet ägde rum i förra veckan. Ett stort grattis till skolan, elever och lärare och med rektor Hans Jakobsson i spetsen. Dela gärna med er av hur ni jobbar på vår FB-sida. Som jag skrivit tidigare så är Ung Företagsamhet en viktig […]

DN uppmärksammar Sveriges bästa skola

Av Ulla Hamilton, 13 Maj 2015
bästa skola

Ofta sägs det att det inte blivit så stor skillnad mellan friskolor och kommunala skolor. Många tolkar begreppet ”allmän inriktning” som att alla friskolor är ungefär lika. Men det är helt fel – det finns en stor bredd bland alla de friskolor som är verksamma idag, även om de kategoriseras som allmänna. Internationella Engelska skolan […]

Sida 36 av 40Första...3435363738...Sista