Ulla Hamilton — 362 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Vem äger frågan om långsiktigt hållbar ekonomi för friskolor?

Av Ulla Hamilton, 08 Apr 2015
långsiktigt hållp · lika behandling · skolpeng

Hur ska en skola som Friskolan Lust & Lära kunna ha en långsiktighet i sin ekonomi när Bollnäs kommun kan ändra sin modell för beräkning av skolpeng praktiskt taget över en natt?

Kommunalt veto åter

Av Ulla Hamilton, 07 Apr 2015
kommunalt veto

Vi har tittat på hur socialdemokratiskt styrda kommuner har agerat under 2014 i yttranden till Skolinspektionen över friskoleetableringar. Resultatet talar sitt tydliga språk. I åtta av tio fall vill de s-styrda kommunerna stoppa friskolorna.

En kommunal Jantelag presenterades 1 april

Av Ulla Hamilton, 02 Apr 2015
kommunalt veto

Det är sorgligt hur mycket kraft och resurser som ägnas åt att försöka förhindra en fortsatt utveckling av friskolebranschen. Köerna är långa för att få gå i friskolor. Vi har många medlemmar som vittnar om att de skulle kunna växa betydligt men vågar inte pga den rådande politiska debatten och alla utredningsuppdrag som uppenbarligen är ägnade att förhindra friskolor.

Gemensam kö? Hur ska det gå till?

Av Ulla Hamilton, 01 Apr 2015
gemensam kö

Regeringen har idag gett ett tilläggsdirektiv till skolkostnadsutredningen som handlar om att den ska lämna förslag om en gemensam kö till grundskolor. Det verkar dessvärre som att detta uppdrag är en beställning snarare än ett analysuppdrag. Det hävdas att uppdraget berör på ”kända missförhållanden”. Det är viktigt att det utreds om det fungerar dåligt eller […]

Skolpengssystemet och dess fyrkantighet

Av Ulla Hamilton, 30 Mar 2015

Med anledning av DNs artikel i helgen kring gymnasieprogrammet Skog och dess olika inriktningar vill jag uppmärksamma att Friskolorna påtalat detta problem vid ett flertal tillfällen, trots detta skedde ingen förändring. Det system som nu finns kan slå åt båda håll – för låg eller för hög ersättning. Detta är också myndigheten medveten om. Så här […]

Friskolor utan besked om skolpengsnivå för 2015

Av Ulla Hamilton, 26 Mar 2015
Lika villkor · skolpengsnivå

Det är politiker som kräver ökade krav på långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det är också politiker som beslutar om villkoren för friskolorna – dvs skolpengen och skolpengens nivå. Det vore klädsamt om kommunpolitikerna städade på hemmaplan innan de går ut och kräver långsiktighet när det gäller ekonomin.

Skoldebatt med helt fel fokus

Av Ulla Hamilton, 23 Mar 2015

  Den svenska skoldebatten har enligt min mening ett märkligt fokus. Det illustreras väl av följande mening från Svenska Dagbladets utmärkta artikelserie om skolor och skolresultat. I den första artikeln i serien, 2 mars 2015, står följande två meningar ”Vid runt en tredjedel av landets skolor går fler än 25 procent av skolans elever ut nian utan […]

Välkommet beslut om fjärrundervisning på entreprenad

Av Ulla Hamilton, 19 Mar 2015
fjärrundervisning

Ett positivt besked är att riksdagen vill att regeringen ska tillsätta en utredning för att öka möjligheterna till fjärrundervisning på entreprenad. Jag är övertygad om att det finns många privata aktörer som är intresserade av att vara med och utveckla detta område.

Kommunen styr inte friskolorna – det är poängen

Av Ulla Hamilton, 18 Mar 2015

Borde inte fokus för skolborgarrådet ligga på att få ordning på resultaten i de egna skolorna snarare än på att ha synpunkter på friskolornas användning av skolpengen?

Viktig dom om lika behandling

Av Ulla Hamilton, 16 Mar 2015
elevpeng · göteborg · lika behandling

Jag undrar hur många domstolsärenden som det finns idag i Sverige som har sin grund i att kommuner inte lever upp till kravet på lika behandling av elever som går i kommunala skolor och fristående skolor. Snart sagt varje vecka kommer det nu domar som innebär att kommuner fälls för att bryta mot denna viktiga […]

Sida 35 av 37Första...3334353637