Ulla Hamilton — 381 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Vem vågar starta friskola idag?

Av Ulla Hamilton, 11 Aug 2015
kommunalt vetoi · skolpeng · vinst

Media noterar nu att antalet ansökningar för att starta friskola har sjunkit under senare tid. Varför frågar de sig? Jag skulle snarar säga att det är anmärkningsvärt, men givetvis toppenbra, att någon satsar tid och resurser på att starta friskola utifrån rådande läge. Inte för att det inte finns ett behov, det gör det definitivt. Antalet […]

Det finns många myter om välfärdsföretagen inom vård, skola och omsorg. Svenskt Näringsliv har gett HUI Research i uppdrag att titta på hur de som arbetar i verksamheterna ser på sin arbetsplats. Många har dessutom erfarenhet från såväl offentliga som privata arbetsgivare. Resultatet är intressant. Sant och falskt om företagande i välfärden  visar att kvaliteten på […]

Öppna för fjärrundervisning och minska risken för utanförskap

Av Ulla Hamilton, 08 Jul 2015
entreprenad · fjärrundervisning

Läser en intressant ledare i dagens DN om att Fridolin har glömt de nyanlända. Det är verkligen ett tufft uppdrag för många skolor att se till att nyanlända barn kommer in på ett bra sätt i den svenska skolan. Lyckas det inte, vilket vi dessvärre kan se på många håll, så riskerar dessa unga ett […]

Hur genuint är intresset för att skattepengarna används effektivt?

Av Ulla Hamilton, 07 Jul 2015
skolval · vinst

Representanter för regeringen framhåller att anledningen till att de tillsatt den sk Reepaluutredningen (vinstutredningen) är av omsorg om skattebetalarnas pengar. De vill försäkra sig om att skattepengarna används till det som det är avsett för. Att värna om skattebetalarnas pengar är bra. Men det är svårt att ta omsorgen seriöst när det samtidigt finns många […]

Friskolor minskar segregationen

Av Ulla Hamilton, 06 Jul 2015
boendesegregation · fria skolval · segregation

Årets Almedalsvecka är över. För Friskolornas riksförbunds del valde vi i år ett mindre format. Tre rundabordssamtal på olika teman. Intressanta samtal och ett format som ger mersmak. Jag var på flera panelsamtal och deltog själv i tre. Sista dagen som jag var på plats lyssnade jag på en debatt mellan Jan Björklund och Jonas […]

Sakinfo till lärarfacken – 86 % av grundskolorna är kommunala

Av Ulla Hamilton, 28 Jun 2015
vinst

Den svenska skoldebatten är mycket märklig. Idag kan vi läsa i DN att lärarfacken fokusera på vinstfrågan när de kommenterar läget i den svenska skolan. Facken har till och med använt medlemmarnas pengar för att beställa en Demoskopundersökning som visar att 53 % av svenska folket tror att skolans resultat påverkas mycket eller ganska negativt […]

Regeringen förbereder kollektiv bestraffning av friskoleelever

Av Ulla Hamilton, 25 Jun 2015
långsiktigt hållbar ekonomi · lika behandling

Idag har det kommit ytterligare ett utspel i raden av regeringens ”hur kan vi straffa de som väljer friskola-politik”. Innovationskraften är stor när det gäller att sätta käppar i hjulet för de ca 4000 fristående skolor som finns i landet. Dagens utspel handlar om att kollektivt bestraffa de elever som väljer ett fristående gymnasium. Regeringen vill nämligen […]

Hur många bevis krävs för att friskolebelackarna ska se verkligheten?

Av Ulla Hamilton, 12 Jun 2015
elevresultat · ledarskap

Ledarskapet i skolan är viktigt. Det finns duktiga ledare i såväl kommunala som fristående skolor. Skolinspektionen har i sin granskning av hur huvudmännen arbetar för att nå de nationella målen konstaterat att de stora friskolekoncernerna får med beröm godkänt i sitt arbete. Det gäller inte de stora kommunala ”skolkoncernerna” Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala mfl. OECD […]

Höjda kostnader för att anställa unga

Av Ulla Hamilton, 10 Jun 2015
Lika villkor

Lyssnar på partiledardebatten. Jan Björklund tar upp frågan om höjda kostnader för att anställa unga. Statsministern replikerar att regeringen har lovat att kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnader som de höjda arbetsgivaravgifterna för de som är under 26 år innebär. Enligt SCB är andelen grundskollärare som är under 25 år 5,5% i fristående verksamheter […]

Det fria skolvalet är viktigt i Rinkeby

Av Ulla Hamilton, 06 Jun 2015

Läser i dagens utgåva av Norra Sidan att statistik visar att ca 35 % av de som bor i Tensta Rinkeby väljer att pendla till skolan. De väljer skolor i innerstaden istället. Detta visar att det fria skolvalet faktiskt minskar segregationen. Så om de som anser att det fria skolvalet ska begränsas eller tom tas bort skulle […]

Sida 34 av 39Första...3233343536...Sista