Ulla Hamilton — 377 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Skolförhör i Uppvidinge

Av Ulla Hamilton, 24 Sep 2015
skolval

Läser i Smålandsposten om Uppvidinge kommun. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att alla föräldrar som väljer en annan grundskola än kommunens, dvs en friskola eller en kommunal skola i en annan kommun, ska kontaktas av en skoladministratör och erbjudas ett samtal. Intressant strategi. Kommunledningen menar att de gör detta i syfte att förbättra skolan. Ett gott syfte […]

Elevavgifter är inte tillåtet i Sverige

Av Ulla Hamilton, 23 Sep 2015
elevavgifter · elevpeng · välja skola

Läser idag i Sydsvenska Dagbladet om att en elev som går på Bladins Internationella skola i Malmö. Det är en friskola, vilket framgår av artikeln. Men det är viktigt att påpeka att skolan ändå inte är att jämställa med en vanlig friskola som omfattas av det svenska skolpengssystemet. Till skillnad från vanliga friskolor så har Bladins International […]

Att ha höga förväntningar på alla elever

Av Ulla Hamilton, 16 Sep 2015
Höga förväntningar · OECD · skolval

Har ägnat kvällen åt att läsa ärenden från Malmö kommun ang skolor i Rosengård och Skolinspektionens granskning av desamma från 2011. Det är en mycket intressant läsning. En otrolig kritik från Skolinspektionen på många områden bl a för att inget gjorts när det gäller resultatuppföljning trots att Inspektionen påtalat det flera år tidigare. I Rosengård […]

Idag kom Skolverket med ny statistik om kostnaderna i förskola och skola. Av uppgifterna kan man bland annat se att den eleversättning som kommuner ger till fristående grundskolor i genomsnitt är 11 procent lägre än kommunens totalkostnad. Kommunernas totala kostnad är i genomsnitt 97.100 kronor per elev i grundskolan medan ersättningen till enskilda huvudmän är […]

En inblick i en friskolas vardag

Av Ulla Hamilton, 14 Sep 2015
boendesegregation · elevpeng · skolpeng

För några veckor sedan öppnades dörrarna för en ny friskola i Stockholm, Pops Academy. 120 förväntansfulla grundskoleelever från 14 olika kommuner började i skolan som har åk 4 och uppåt. Det svenska friskolesystemet har inneburit viktiga förändringar, inte minst för många som inte har haft möjlighet att komma bort från de effekter som kombinationen närhetsprincipen […]

OECD lyfter inte fram skolvalet som SvT påstår

Av Ulla Hamilton, 10 Sep 2015
OECD · skolval

Noterar att kvällens SvT debatt påannonseras enl nedan. Visst är det märkligt att OECD valt att inte säga något om det fria skolvalet i det pressmeddelade som de sände ut samma dag som deras Sverigerapport presenterades . I min värld brukar det som är viktigast lyftas fram i ett pressmeddelande. Så här skrev OECD. 

Viktiga påpekanden som borde föranleda mycket fokus. Men det är ju svåra frågor, bättre framställa det som att skurken är det fria skolvalet.

Läs själv och bedöm SvTs påannonsering.

Tittade igår på Agenda. Skolverkets generaldirektör, tillika ordföranden i Fridolins Skolkommission var i studion. Skolkommissionen har ett mycket viktigt uppdrag. Den ska komma med förslag på vad som behöver göras för att vända resultatutvecklingen i den svenska skolan. Ett resultat som enligt IFAU har fallit sedan slutet på 1980-talet. OECD har konstaterat att det är […]

Lita inte på Skolverkets information om behöriga lärare

Av Ulla Hamilton, 01 Sep 2015
behöriga lärare · Skolverket

Frågan om behöriga och legitimerade lärare är het i debatten. Många media tycker om att visa på hur situationen ser ut på olika skolor och utgår då ifrån Skolverkets statistik. De har ansvar för att informera om hur situationen ser ut på olika skolor när det gäller behöriga och legitimerade lärare. Men den statistiken går […]

Friskolor är företag och bidrar till jobb

Av Ulla Hamilton, 31 Aug 2015

Företagarna har fattat grejen. Friskolor är också företag. Nyligen utsågs Tryserums friskola till årets företagare i Valdemarsvik. Motiveringen lyder som följer: Tryserums friskola är företaget som startades 1994 då den kommunala skolan lades ner. Friskolan har sedan dess utökats med förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg. Här satsar de på att stärka barnen utifrån konceptet”alla är bra på något” och tryggheten är viktig för personalen såsom barnen. Med fin tillväxt har skolan blivit ett starkt varumärke för bygden och det är med stolthet som Företagarna i Valdemarsvik utser Tryserums friskola till Årets Företagare 2015.”

För visst är friskolor företag. Över 315.000 elever och 55.000 medarbetare talar sitt tydliga språk. Friskolor skapar jobb och branschen attraherar många kvinnliga företagare. Samtidigt utsätts den för otaliga politiskt styrda utredningar, alla med syftet att begränsa branschen.

Det vore intressant att höra vad näringsministern anser om denna bransch politiska utsatthet, många företag , kvinnliga företagare och en osäker framtid.

I väntan på svaret på frågan passar jag på att gratulera Tryserums friskola till utmärkelsen Årets företag i Valdemarsvik.

/

Följ en friskolas vardag på Twitter #minfriskola

Av Ulla Hamilton, 28 Aug 2015

Samtidigt som debatten om friskolorna får stort utrymme i media går ca 315.000 barn och ungdomar och över 55.000 medarbetare till sin friskola (förskola, grund- eller gymnasieskola) varje vardag. Köerna är långa av elever som vill börja i friskolor, intresset är mångfaldigt större än antalet platser. Svenska folket gillar skolvalet och valfriheten, samtidigt ifrågasätts den av […]

Sida 32 av 38Första...3031323334...Sista