Ulla Hamilton — 397 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Skolvalet har inneburit positiva förändringar för många – dags att utveckla det

Av Ulla Hamilton, 02 Dec 2015
aktivt skolval · integration · skolval

Skolvalet har nu funnits i drygt 20 år och vi kan se att det har lett till mångfald och ökad integration. Valmöjligheterna ökar blandningen av elever i många skolor. Till exempel pendlar 35 procent av eleverna i Tensta och Rinkeby till skolor i andra områden. För föräldrar och elever är det självklart att välja förskola och […]

Friskolorna presterar bättre i nationella prov visar ny statistik från Skolverket

Av Ulla Hamilton, 01 Dec 2015
Nationella prov · transparens

Idag presenterade Skolverket statistik om de nationella proven. Vi har tittat på hur resultaten ser ut i huvudämnena Sv, Sv2, Ma, Engelska. Sammanställningen visar att de genomsnittliga resultaten är klart bäst i friskolor. Det gäller i alla åldrar, åk 3, 6 och 9. I de sammanvägda provbetygen (utifrån varje delprov) per ämne i åk 6 och 9 når en […]

Statskoll.se – varför dålig koll?

Av Ulla Hamilton, 30 Nov 2015

I förra veckan arrangerade regeringen en pressträff med Ylva Johansson och Gustav Fridolin. De presenterade åtgärder med anledning av de kraftiga flyktingströmmar som kommer till Sverige. Utbildningsministern konstaterade bl a att det är ytterst få skolor som tar emot asylsökande elever vilket gör att det blir en sned fördelning. Ministern konstaterade att 4 procent av landets skolor […]

Välkommen snabbutredning i en akut situation

Av Ulla Hamilton, 28 Nov 2015

Den svenska skolan har stora utmaningar och den akuta flyktingsituation som Sverige nu befinner sig i gör utmaningarna än större. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) talar om att det varje vecka kommer elever motsvarande två till tre normalstora skolor. Det ställer stora krav på skolsystemet och det kräver nytänkande och flexibla lösningar. Redan för […]

Vart tog eleven vägen i den svenska skoldebatten?

Av Ulla Hamilton, 27 Nov 2015
Höga förväntningar · likvärdighet · skolsegregation

Den svenska skolan har betydande problem. Pisa-undersökningen tydliggör obarmhärtigt resultatfallet. Vi behöver fokusera på hur vi kan vända utvecklingen och öka kvalitet och resultat i skolan. Trots detta, och det faktum att OECD har kommit med en mängd rekommendationer kring hur vi kan vända utvecklingen, så domineras den svenska skoldebatten av att skillnaden mellan skolor […]

Digitaliseringen skapar nya möjligheter i skolan runt om i världen, men vad händer i Sverige?

Av Ulla Hamilton, 23 Nov 2015
Digitalisering · globalisering · IT · MOOC · OECD · Watson

Idag har jag hållit en sk pausföreläsning på Skolans ledarkonvent. Jag valde att tala om ”Den svenska skolan i en globaliserad värld” och det jag sa kommer här: Sverige är ett intressant land om man tittar på det utifrån. Ett av de ledande länderna när det gäller IT Ett av de ledande länderna när det gäller spelutveckling […]

Kvalitetssäkra hanteringen av nationella prov

Av Ulla Hamilton, 19 Nov 2015
Digitalisering · IT · kvalitet · Nationella prov

Nationella prov och rättningen av desamma är en het skolfråga. För egen del kan jag inte begripa varför vi inte sedan länge genomför dessa digitalt. Då skulle vi slippa ifrågasättandet av rättningen, för att inte tala om all den mankraft detta tar som det är utformat idag. Skolinspektionen kom nyligen med en rapport ”Ombedömning av nationella […]

Bra att Yrkesprogramsutredningen öppnar för undervisning på entreprenad

Av Ulla Hamilton, 16 Nov 2015
branschskolor · entreprenad · yrkesprograam

Idag lämnade Yrkesprogramsutredningen över sina förslag för att höja kvaliteten och attraktionskraften i gymnasieskolans yrkesprogram. Trots att flera av gymnasieskolans yrkesprogram i många fall leder till jobb så är intresset svagt för att gå utbildningarna. Arbetsgivarna ropar efter kompetensen, men bristen kvarstår. Därför är det en intressant idé från utredningen att testa sk ”branschskolor”. Det handlar om att skolor ska kunna erbjuda yrkesspecifika […]

Medarbetare i friskolor mer stolta över sin arbetsplats

Av Ulla Hamilton, 10 Nov 2015
arbetsmiljö · skolinspektionen

Vi har bett Sveriges Företagshälsor att bryta ut statistiken som rör anställda inom förskolor och skolor ur Jobbhälsobarometern, landets största årliga undersökning om arbetsmiljö, hälsa, arbetsförhållanden mm. Det är ett intressant resultat som utkristalliserar sig, något som tex Skolvärlden har uppmärksammat. Medarbetare i friskolor är mer stolta över att berätta om sin arbetsplats än kommunalt anställda […]

Vad är vinsten med friskolor?

Av Ulla Hamilton, 05 Nov 2015
boendesegregation · segregation · vinst

Jag var på Kvalitetsmässan i Göteborg igår för att bl a samtala med Daniel Suhonen under rubriken ”Vad är vinsten med friskolor?”. Jag framförde att det leder till fokus på kvalitet, att det idag är ca 318.000 elever som går i friskolor, över 55.000 medarbetare i friskolor (fler än det sammantagna antalet anställda i Ericsson, […]

Sida 31 av 40Första...2930313233...Sista