Ulla Hamilton — 387 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Friskolornas riksförbund har på olika sätt påpekat att det idag inte är möjligt för fristående grundskolor som har kö, att ta emot asylsökande elever. Samtidigt har vi fått frågan vad som vi anser bör göras för att göra det möjligt för friskolor att bidra till att ta emot asylsökande elever.  Nedan beskriver vi vad vi […]

Friskoleföräldrar mest nöjda

Av Ulla Hamilton, 03 Nov 2015

På Kvalitetsmässan i Göteborg presenterade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) idag en färsk undersökning om Samhällsservice. I undersökningen har SKI jämfört hur nöjda elever och föräldrar är med friskolor respektive kommunala skolor. För min del kom inte resultatet som en överraskning men det tål att upprepas för det sätter fokus på rätt frågor. Elever och föräldrar är […]

Valet är ditt Magdalena – välfärdsföretagen kan bidra om du vill

Av Ulla Hamilton, 30 Okt 2015
repaluutredningen

Läser en intressant intervju med Magdalena Andersson i Dagens Industri. Finansministern är oroad, med all rätt, för de kraftiga kostnadsökningar som kommer med anledning av den kraftiga ökningen av asylsökande. Det kommer att krävas nyinvesteringar när det gäller bostäder, skolor mm. Hon konstaterar att det krävs både besparingar och att staten lånar för att klara situationen. […]

Bort med de ideologiska skygglapparna – kvalitet är det viktiga

Av Ulla Hamilton, 29 Okt 2015
kvalitet · Reepalu

Att Reepalu-utredningen nu stöter på motstånd är bra. Det ger regeringen en möjlighet att styra fokus mot kvalitetsvägen. Den svenska skolan behöver de bästa aktörerna, kommuner som friskolor, om vi ska vända trenden av fallande resultat i skolan. Då måste kvalitet, och inte vilken bolagsform de bedriver sin verksamhet i, vara det avgörande.

Läromedelspris till friskolelärare

Av Ulla Hamilton, 28 Okt 2015

Skolforum har ägt rum under två dagar denna vecka. Jag var där igår tisdag och konstaterar att det fanns mycket intressant på plats. Noterar dock att jag borde ha varit där i måndags när en av våra medlemmars medarbetare fick ta emot Sveriges Läromedelsförfattares pris Lärkungen till bästa debutant. Erika Tengrud är matematiklärare på Nils Månssons friskola […]

Vem ska man fråga om vad överenskommelsen betyder?

Av Ulla Hamilton, 27 Okt 2015

Det är bra och viktigt att de flesta partierna samlats kring frågorna om hur den kraftiga ökningen av antalet nyanlända ska hanteras. Från friskolornas sida är vi dock lite konfunderade över en del i överenskommelsen. Det verkar som om friskolorna har blivit en bricka i spelet och nu är det svårt att få besked om hur överenskommelsen ska […]

Skolkommissionen och bristen på empiri om kamrateffekten

Av Ulla Hamilton, 25 Okt 2015
Kamrateffekt · skolkommissionen · skolval

Har läst Gabriel H Sahlgrens intressanta rapport ”Ett skolpolitiskt villospår”. Sahlgren går igenom forskningsläget när det gäller de sk kamrateffekterna och konstaterar dels att den svenska forskningen på området är för knapp för att bygga utbildningspolitik på, dels att den internationella forskningen inte heller ger stöd för effekten. Sahlgren konstaterar att det bland den internationella […]

Tänker verkligen regeringen införa kollektiv bestraffning av elever som väljer fristående gymnasieskola?

Av Ulla Hamilton, 22 Okt 2015
elevpeng · likabehandling · likabehandlingsprincipen · utbildningsgaranti

Idag går remisstiden ut för promemorian ”Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan”, U2015/03607/GVV. Friskolorna avvisar förslaget av flera skäl. Vad innebär då förslaget? En utbildningsgaranti föreslås införas för elever i fristående gymnasieskolor, så att eleverna ska kunna fullfölja sin valda utbildning, även om den fristående skolan av någon anledning läggs ned. I det fallet ska elevernas hemkommun […]

Verkligheten utgör hinder för politiker som inte gillar fristående skolor

Av Ulla Hamilton, 19 Okt 2015
ideburna · likställighetsprincipen

Nyligen presenterades den rödgrönrosa budgeten för Stockholm. Trots skattehöjningar rasar Stockholm på Lärarförbundets ranking när det gäller resurser till skolan – från första till sjuttonde plats. Att majoriteten väljer att döpa budgeten till ”Ett Stockholm för alla” känns ganska komiskt eftersom de i denna budget gör det tydligt att i de rödgrönrosa politikernas Stockholm är bara en […]

Göteborg står inför stora utmaningar med ett exceptionellt stort antal nyanlända skolungdomar som kommer till området. Igår fick vi en påringning av en journalist som undrade varför friskolorna i Göteborg inte var intresserade av att komma till ett möte med kommunen för att diskutera samarbete kring mottagning av nyanlända ungdomar. Journalisten kunde berätta att Göteborg flaggar för […]

Sida 31 av 39Första...2930313233...Sista