Ulla Hamilton — 362 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter i skolan runt om i världen, men vad händer i Sverige?

Av Ulla Hamilton, 23 Nov 2015
Digitalisering · globalisering · IT · MOOC · OECD · Watson

Idag har jag hållit en sk pausföreläsning på Skolans ledarkonvent. Jag valde att tala om ”Den svenska skolan i en globaliserad värld” och det jag sa kommer här: Sverige är ett intressant land om man tittar på det utifrån. Ett av de ledande länderna när det gäller IT Ett av de ledande länderna när det gäller spelutveckling […]

Kvalitetssäkra hanteringen av nationella prov

Av Ulla Hamilton, 19 Nov 2015
Digitalisering · IT · kvalitet · Nationella prov

Nationella prov och rättningen av desamma är en het skolfråga. För egen del kan jag inte begripa varför vi inte sedan länge genomför dessa digitalt. Då skulle vi slippa ifrågasättandet av rättningen, för att inte tala om all den mankraft detta tar som det är utformat idag. Skolinspektionen kom nyligen med en rapport ”Ombedömning av nationella […]

Bra att Yrkesprogramsutredningen öppnar för undervisning på entreprenad

Av Ulla Hamilton, 16 Nov 2015
branschskolor · entreprenad · yrkesprograam

Idag lämnade Yrkesprogramsutredningen över sina förslag för att höja kvaliteten och attraktionskraften i gymnasieskolans yrkesprogram. Trots att flera av gymnasieskolans yrkesprogram i många fall leder till jobb så är intresset svagt för att gå utbildningarna. Arbetsgivarna ropar efter kompetensen, men bristen kvarstår. Därför är det en intressant idé från utredningen att testa sk ”branschskolor”. Det handlar om att skolor ska kunna erbjuda yrkesspecifika […]

Medarbetare i friskolor mer stolta över sin arbetsplats

Av Ulla Hamilton, 10 Nov 2015
arbetsmiljö · skolinspektionen

Vi har bett Sveriges Företagshälsor att bryta ut statistiken som rör anställda inom förskolor och skolor ur Jobbhälsobarometern, landets största årliga undersökning om arbetsmiljö, hälsa, arbetsförhållanden mm. Det är ett intressant resultat som utkristalliserar sig, något som tex Skolvärlden har uppmärksammat. Medarbetare i friskolor är mer stolta över att berätta om sin arbetsplats än kommunalt anställda […]

Vad är vinsten med friskolor?

Av Ulla Hamilton, 05 Nov 2015
boendesegregation · segregation · vinst

Jag var på Kvalitetsmässan i Göteborg igår för att bl a samtala med Daniel Suhonen under rubriken ”Vad är vinsten med friskolor?”. Jag framförde att det leder till fokus på kvalitet, att det idag är ca 318.000 elever som går i friskolor, över 55.000 medarbetare i friskolor (fler än det sammantagna antalet anställda i Ericsson, […]

Friskolornas riksförbund har på olika sätt påpekat att det idag inte är möjligt för fristående grundskolor som har kö, att ta emot asylsökande elever. Samtidigt har vi fått frågan vad som vi anser bör göras för att göra det möjligt för friskolor att bidra till att ta emot asylsökande elever.  Nedan beskriver vi vad vi […]

Friskoleföräldrar mest nöjda

Av Ulla Hamilton, 03 Nov 2015

På Kvalitetsmässan i Göteborg presenterade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) idag en färsk undersökning om Samhällsservice. I undersökningen har SKI jämfört hur nöjda elever och föräldrar är med friskolor respektive kommunala skolor. För min del kom inte resultatet som en överraskning men det tål att upprepas för det sätter fokus på rätt frågor. Elever och föräldrar är […]

Valet är ditt Magdalena – välfärdsföretagen kan bidra om du vill

Av Ulla Hamilton, 30 Okt 2015
repaluutredningen

Läser en intressant intervju med Magdalena Andersson i Dagens Industri. Finansministern är oroad, med all rätt, för de kraftiga kostnadsökningar som kommer med anledning av den kraftiga ökningen av asylsökande. Det kommer att krävas nyinvesteringar när det gäller bostäder, skolor mm. Hon konstaterar att det krävs både besparingar och att staten lånar för att klara situationen. […]

Bort med de ideologiska skygglapparna – kvalitet är det viktiga

Av Ulla Hamilton, 29 Okt 2015
kvalitet · Reepalu

Att Reepalu-utredningen nu stöter på motstånd är bra. Det ger regeringen en möjlighet att styra fokus mot kvalitetsvägen. Den svenska skolan behöver de bästa aktörerna, kommuner som friskolor, om vi ska vända trenden av fallande resultat i skolan. Då måste kvalitet, och inte vilken bolagsform de bedriver sin verksamhet i, vara det avgörande.

Läromedelspris till friskolelärare

Av Ulla Hamilton, 28 Okt 2015

Skolforum har ägt rum under två dagar denna vecka. Jag var där igår tisdag och konstaterar att det fanns mycket intressant på plats. Noterar dock att jag borde ha varit där i måndags när en av våra medlemmars medarbetare fick ta emot Sveriges Läromedelsförfattares pris Lärkungen till bästa debutant. Erika Tengrud är matematiklärare på Nils Månssons friskola […]

Sida 28 av 37Första...2627282930...Sista