Ulla Hamilton — 329 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Tycker friskolorna att det är ok med betygsinflation? Självfallet inte. Det är ett otyg. Och problemet finns såväl i kommunala som fristående skolor. Var och en borde inse att om en elev får ett högre betyg än vad som motsvarar hens kunskaper så är det verkligen att göra eleven en björntjänst. Betygsättningens objektivitet har debatterats under många år i Sverige. […]

Den politiska beställningen levereras på löpande band

Av Ulla Hamilton, 21 Feb 2018
offentlighetsprincipen · Proportionalitetsprincipen

Den politiska beställningen för att begränsa, stoppa och förhindra friskolor levereras nu på löpande band av regeringen. Beställningen kommer inte från allmänheten utan från vänstern, i regeringen och i riksdagen. Gemensamt för lagförslagen är bristande konsekvensanalyser. Regeringens lagrådsremiss om att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen kan intuitivt verka rimligt. Men då har man inte tänkt […]

Orimligt förslag om att inför offentlighetsprincipen för friskolor.

Av Ulla Hamilton, 16 Feb 2018
offentlighetsprincipen

Det finns något som kallas proportionalitetsprincipen. Det är en viktig princip för rättsstater. Den innebär att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, det är en rättssäkerhetsprincip som innebär att det skall råda balans mellan mål och medel. Igår skickade regeringen ut ett pressmeddelande om att även friskolor ska omfattas av […]

Forskare och kvalitetsexperter: Visst går det att mäta kvalitet i vård, skola och omsorg

Av Ulla Hamilton, 13 Feb 2018
EU-rätt · kvalitet · Lagrådet · lagrådsremiss · Reepalu

Regeringen har som sagt gått vidare med Reepalus förslag, trots att det har totalsågats av remissinstanserna. Idag kan vi läsa en intressant debattartikel som är undertecknad av ett antal forskare och experter inom kvalitetsområdet. De konstaterar att trots att Sverige har ett mycket gott rykte när det gäller att mäta kvalitet, avsett bransch, så har […]

Friskoledebatten är verklighetsfrånvänd. Det illustreras av bl a den rapport som vi presenterat nyligen. En enorm efterfrågan på nya skolplatser. Detta utvecklas i nedanstående artikel från Dagens Samhälle. Barnboom och friskoledöd – en förödande kombination Sverige har inte råd att välja bort alternativen till den kommunala skolan i ett läge då vi i takt med […]

En lagstiftning måste utgå från verkligheten

Av Ulla Hamilton, 01 Feb 2018
Extra statsbidrag · skolpeng · utbildningsministern

Utbildningsministern meddelar i ett pressmeddelande på torsdagen att regeringen inrättat ett extra statsbidrag som skolhuvudmän kan söka. Villkoret är att de som söker förbinder sig att inte göra nedskörningar på undervisning och elevhälsa . Som utgångspunkt för vad som är nedskärning är genomsnittet av kostnaderna för dessa två områden under de senaste tre åren. Det […]

Vad sägs om att ha fokus på kvalitet i stället för verksamhetsform?

Av Ulla Hamilton, 30 Jan 2018
ipsos · Uppdrag Granskning

Noterar att Uppdrag Granskning uppmärksammar en skola i Göteborg där var fjärde elev som lämnar grundskolan gör det utan fullständiga betyg. Det är välkommet att media börjar att granska även de kommunala skolorna. För även om det blev bättre resultat i den senaste PISA-undersökningen så finns det alltjämt många problem i svensk skola. Och problemen […]

Vad är hönan och vad är ägget när det gäller betygsättningen?

Av Ulla Hamilton, 29 Jan 2018
lärarutbildningar · Skolverket

En av nyheterna i morse var att Skolverket ska ta fram allmänna råd för att göra det lättare för lärare vid betygsättning. När jag hör detta är min första tanke -men lärarutbildningarna, vad gör de? Det finns en omfattande debatt om betygsinflation mm. Friskolor anklagas för att vara orsaken till detta. Samtidigt så visar undersökningar att […]

Regeringens vilseledande information – vafför gör de på detta viset?

Av Ulla Hamilton, 26 Jan 2018
lagrådsremiss · miljöpartiet · övervinster · shekarabi

Det av regeringen aviserade undantaget för vissa friskolor mfl från de nya tillståndsvillkoren finns inte med i den lagrådsremiss som nu skickades till lagrådet. Det innebär att den proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen innan sommaruppehållet alltså kommer att omfatta alla verksamheter oavsett verksamhetsform. Således har de tänkt sig att först rösta igenom ett […]

Regeringen vill tvinga friskolor att investera i lokaler

Av Ulla Hamilton, 25 Jan 2018
operativt kapital

Jag skrev igår om det av regeringen påhittade beloppet 4,7 Mdr, som av regeringen definieras som ”övervinster” eftersom det översiger det som regeringen anser vara ”rätt” vinstnivå, 550.000 Mkr. Jag vill fortsätta att dela med mig av vad som står i lagrådsremissen.  Regeringen skriver på s 100. ”Hur påverkas rörelsemarginalerna om företagen ökar sitt operativa […]

Sida 1 av 3312345...Sista