Ulla Hamilton — 276 inlägg

Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund.

Brist på ledarskap och brist på fokus på kunskapsuppdraget drabbar de svaga eleverna

Av Ulla Hamilton, 18 Aug 2017
boendesegregation · IFAU · ledarskap i skolan · sociala ingenjörer

Det som de föreslår har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Att politiker eller byråkrater medvetet ska gå in och se till att det blir ”rätt blandning av elever” i alla skolor är något helt nytt i Sverige.

Samhällsingenjörerna ger aldrig upp!

Av Ulla Hamilton, 16 Aug 2017
ledarskap i skolan · Rosengårdsskolan · segregation · sociala ingenjörer

I måndagens SvD fanns det en debattartikel som jag ansåg viktig att svara på. Den uppmanade kommuner till att medvetet blanda elever i klasserna. I praktiken en uppmaning att negligera elevens skolval. Det är intressant att det alltjämt finns många som anser att skolans ska prioritera ”rätt blandning av eleverna” framför kunskapsuppdraget. Det bästa sättet att […]

Lärarbrist, skolplatsbrist, har Sverige råd att säga nej till friskolor?

Av Ulla Hamilton, 11 Aug 2017
investeringsbehov · lärarbrist · Reepalu

Ni som följer friskolebloggen vet att jag vid flera tillfällen har lyft två frågor som är oerhört viktiga för den svenska skolan Den stora lärarbristen – det beräknas saknas ca 60.000 lärare om bara några år. Det kraftigt ökade behovet av platser i förskolor och skolor pga det ökade barnantalet. Morgonens nyheter toppades av det […]

Visst är det ett risktagande att driva friskola

Av Ulla Hamilton, 24 Jul 2017

I debatten om friskolorna framställer friskolemotståndarna förutsättningarna för att driva friskola som mycket gynnsamma. Jag har otaliga gånger förklarat för bl a journalister att skolpengsystemet inte innebär att intäkterna är garanterade. För det första krävs det en hel del investeringar för att starta en skola, investeringar som görs utan att du har en garanterad intäkt. För […]

Handlar utslagningen av elever bara om pengar?

Av Ulla Hamilton, 12 Jul 2017
framgångsfaktorer · Lärarnas riksförbund · ledarskap

I Almedalen deltog jag på ett seminarium som Lärarnas riksförbund arrangerade. De presenterade en intressant – och skrämmande – undersökning av vad som har hänt med de elever som började skolan 2004. Deras slutsats var att var tredje elev slås ut i svensk skola. En förfärlig siffra. Det intressanta är att lärarfacket inte alls talar om […]

Lyckat seminarium i Almedalen om progression

Av Ulla Hamilton, 11 Jul 2017
AcadeMedia · Almedalen · Internationella Engelska Skolan · progression · SSU · valu-add

Almedalen är över och semesterlugnet börjar lägra sig över Sverige. Men jag vill passa på att berätta om vårt intressanta seminarium som vi hade på torsdagen i Almedalsveckan. Det mått som vi har för att mäta kunskap är ju betyg. Men betyget säger ju inget om vilken förmåga som skolan har haft att höja individens […]

Ska resultatet på nationellt prov vara helt avgörande för betyget?

Av Ulla Hamilton, 29 Jun 2017
Digitalisering · Nationella prov

Ska resultatet på de nationella proven bestämma betygen? Regeringen svar på den frågan är ja. Det framgår av den lagrådsremiss som de har presenterat idag. I en debattartikel i Aftonbladet protesterar bla Lärarförbundet och elevorganisationerna och forskare mot denna förändring. Vi kan instämma i detta. Hittills har resultaten på de nationella proven varit en del […]

Huvudmännens expertråd och Skolkommissionen

Av Ulla Hamilton, 27 Jun 2017
Huvudmännens expertråd · skolkommissionen

Den sk Skolkommissionens förslag är nu på remiss. Regeringsföreträdare presenterar Skolkommissionens förslag som att det kommer från alla som är berörda av skolan. Men det stämmer inte. Skolans huvudmän fick inte vara med i Skolkommissionens arbete. Det gjorde att SKL och Friskolornas riksförbund tillsatte Huvudmännens Expertråd för skolutveckling. Rådet kom med en mängd rekommendationer, som […]

Vad är det primära på skolområdet?

Av Ulla Hamilton, 26 Jun 2017
Elevsammansättning · kamrateffekter · Likvärdig skola

Vad är det primära på skolområdet? Den frågan ställer jag mig ofta när jag följer den svenska skoldebatten. Likvärdighet är ett begrepp som ofta används. Den svenska skolan ska vara likvärdig. Det låter bra men det är sällan som påståendet följs av en definition av som menas med likvärdighet. Rapporten ”Likvärdighet i den svenska skolan” illustrerar […]

Det är inte mer pengar som behövs i utanförskapsområdena – det är bra skolor.

Av Ulla Hamilton, 19 Jun 2017
maria jarl · Rosengårdsskolan · Stefan Löfven · systematiskt kvalitetsarbete

Är det inte dags att det politiska samtalet skiftar fokus till att i större grad handla om skolornas förutsättningar? Till att handla om lärarnas och rektorernas kompetens och förutsättningar att ta ansvar för alla elever på alla skolor.

Sida 1 av 2812345...Sista