Det är ett tydligt bevis på att (s)-statsråden inte har allmänheten med sig när de vill stoppa tillstånd för nya friskolor

Av Ulla Hamilton, 28 Aug 2018

Idag kan vi läsa i Dagens Industri att intresset för friskolor bara ökar. Intresset för att starta nya friskolor är det största på 7 år och antalet elever i gymnasieskolorna ökar också. Kan skillnaden mellan vad några få politiker på riksplanet tycker och vad allmänheten vill se bli tydligare?

Internationella Engelska Skolan, som i dagarna firar 25 år som friskola, har nu ca 200.000 i kö till sina skolor. Det är ett tydligt bevis på att (s)-statsråden inte har allmänheten med sig när de vill stoppa tillstånd för nya friskolor. Skulle deras politik bli verklighet så blir alltså dessa utan den friskoleplats som de önskar. Kan Internationella Engelska Skolan däremot få fortsätta att växa så kan många erbjudas plats.

Jag vill påminna om att det, även om 85 procent av alla grundskoleelever som går i kommunala skolor, är många som idag valt att jobba i friskolor, sätta sina barn i fristående förskolor och elever som valt friskolor. Hur det ser ut i landets kommuner kan du se på friskolekartan som du når här. Du ser den bäst på en dator.