Men det finns inget undantag för non-profit i de förslag som nu behandlas av riksdagen

· ·
Av Ulla Hamilton, 22 Maj 2018

Det förslag som Reepalu lagt har nu, i princip ograverat, gått vidare till riksdagen. Detta trots att lagrådet totalsågade lagförslaget. I skrivande stund ligger det för behandling i riksdagens finansutskott, detta tillsammans med ett förslag om ägar- och ledningsprövning för tillstånd. Det senare förslaget är också kritiserat av lagrådet. En debattartikel i Smedjan illustrerar problemet med detta lagförslag.

Företrädare för sk non-profitverksamheter har sagt sig nått framgång med sitt arbete i och med att regeringen meddelat att dessa verksamheter ska undantas från den lagstiftning som nu ligger på riksdagens bord. Men det finns inget undantag för non-profit i de förslag som nu behandlas av riksdagen. Vi har inte heller sett någon proposition från regeringen där dessa verksamheter undantas från den lagstiftning som nu behandlas av riksdagen. Så det som riksdagen ska besluta om den 7 juni är lagförslag som omfattar alla verksamhetsformer och kommer således att gälla för alla fristående förskolor, grund och gymnasieskolor oavsett vilken verksamhetsform de bedrivs i.

Samtidigt som detta sker fortsätter civilministern att sprida det felaktiga budskapet att ”Övervinsterna uppgick till 4,7 miljarder kronor 2015”, denna gång i en debattartikel i Aftonbladet. Vem ska någonsin kunna lita på denne man när han beter sig på detta sätt?

Det som han kallar övervinster är ju i själva verket en hitte-på siffra. Den konstruerade siffra som skulle gällt om Reepalus förslag gällt 2015. Detta har jag skrivit om i tidigare blogginlägg.

Man kan undra hur mycket denna ”Reepalu-fars” har kostat skattebetalarna. Utredning, alla remissvar, granskning av lagrådet, mm. Det är inte billigt för att manifestera att man ska bli nedröstad i riksdagen.

/