Regeringen använder friskolor som argument för att locka hit EU-myndighet

Av Ulla Hamilton, 12 Nov 2017

Därmed blir denna ansökan ett ytterligare exempel på att regeringen har dubbla agendor. Friskolor är bra att lyfta fram på internationella besök, där de presenteras som exempel på vad Sverige kan erbjuda i form av välfärdsföretagsexport,  eller som i detta fall när regeringen vill locka hit EU-myndigheten.

Roade mig med att titta på regeringens ansökan till EU om att Sverige ska få lokaliseringen av myndigheten Europeiska Läkemedelsmyndigheten , EMA. I ”The Swedish offer to host EMA” så finns det mycket intressant att läsa. Det är välkommet att regeringen jobbar för en lokalisering av EMA i Stockholm/Uppsala regionen. Det kan innebära många arbetsplatser. Det innebär också medarbetare som kommer hit från andra länder. Flera av dem har kanske också barn.

Och för att understryka erbjudandet så skriver statsminister Löfven och socialminister Annika Standhäll att Sverige kan erbjuda skolor, förskolor, grund- och gymnasieskolor med internationell inriktning. De räknar till och med upp vilka dessa skolor är. Och då blir det intressant. För bland dessa uppräknade skolor finns ett antal friskolor. Friskolor som dessutom är AB. Kort sagt skolor som samme statsminister vill drastiskt försämra förutsättningarna för. Därmed blir denna ansökan ett ytterligare exempel på att regeringen har dubbla agendor. Friskolor är bra att lyfta fram på internationella besök, där de presenteras som exempel på vad Sverige kan erbjuda i form av välfärdsföretagsexport,  eller som i detta fall när regeringen vill locka hit EU-myndigheten. Men retoriken här hemma handlar om att friskolor ägnar sig åt vinstjakt och är allmänt förkastliga.

Jag välkomnar att regeringen använder friskolor som argument internationellt. Men det vore ju klädsamt om det agerandet också gällde i Sverige. Snacka om ohederligt agerande!