Sanningen om Kunskapsskolans internationella verksamhet

·
Av Ulla Hamilton, 29 Sep 2017

Vi som följer den inhemska offentliga debatten upplever snart sagt varje dag hur  statsråd skjuter från höften, uttalar sig bombastiskt, utan hänsyn till fakta och verklighet. Det senaste exemplet kom igår där civilminister Shekarabi ”rasar” mot friskolorna. Detta mot bakgrund av att Lärarnas tidning hävdade att bl a Kunskapsskolan köper skolor utomlands, med svensk skolpeng. Aftonbladet hakade på och det var där som Shekarabi uttalar att detta är skamligt.  Men är det sant? Knappast.

Shekarabi verkar okunnig om att hans kollegor i regeringen bjudit in  Kunskapsskolans ägare Peje Emilsson till näringslivsdelegationen i anslutning till utlandsbesök. Men det är ju inte första gången som vi får inblick i den bristande kommunikationen inom regeringen. Jag tyckte att det var intressant att ta reda på hur det ligger till i sakfrågan – har Kunskapsskolan köpt skolor utomlands för skolpengen?

Lyssna på hans svar här.