Som den tolkas nu får en aktör -kommunen -möjlighet att begränsa fristående aktörers verksamhet. Det är inte rimligt!

Av Ulla Hamilton, 24 Jul 2017

I debatten om friskolorna framställer friskolemotståndarna förutsättningarna för att driva friskola som mycket gynnsamma. Jag har otaliga gånger förklarat för bl a journalister att skolpengsystemet inte innebär att intäkterna är garanterade. För det första krävs det en hel del investeringar för att starta en skola, investeringar som görs utan att du har en garanterad intäkt. För det andra så måste verksamheten ju vara så bra att familjer vill ha sina barn där. För det tredje är friskolor en verksamhet som är oerhört beroende av politiska beslut. Det sistnämnda har vi i dagarna fått exempel på från Boden.

NSD skriver om det och tydliggör problemet.Bodens kommun hävdar att en fristående förskola inte får ha fler än ett visst antal barn. De hänvisar till skrivningar i i förarbetena som uppenbarligen är felskrivningar, men  domstolen har gett kommunen rätt. Det innebär att en kommun som bedriver egen förskoleverksamhet kan besluta om att begränsa antalet platser på populär fristående förskolor. I fallet i Boden innebär det att den fristående förskolan tvingas att säga upp medarbetare pga kommunens beslut. Kan det göras tydligare att friskolevetksamhet är ett risktagande? Vi kommer att driva frågan vidare och har redan lyft den med statssekreteraren på utbildningsdepartementer, som också menar att lagen aldrig var menad att tolkas på detta sätt. Som den tolkas nu får en aktör -kommunen -möjlighet att begränsa fristående aktörers verksamhet. Det är inte rimligt!