Perstorps gymnasium är också ett exempel på en friskola som inte skulle kunna finnas om Reepalus förslag om vinstbegränsning blir verklighet.

·
Av Ulla Hamilton, 18 Apr 2017

Noterar att Anna Ekström och Mikael Damberg ska besöka en av våra medlemmar imorgon onsdag. Perstorp gymnasium är en av flera exempel på industrigymnasier som attraherar elever och som bidrar till att företag som tex Sandvik, Perstorp, SKF, Volvo, Scania, Skanska, ABB kan säkerställa sin egen rekrytering av kompetens. Perstorps gymnasium är också ett exempel på en friskola som inte skulle kunna finnas om Reepalus förslag om vinstbegränsning blir verklighet. Industrigymnasierna är ett exempel på att friskolereformen är en vinna-vinna lösning. Eleverna får en utbildning som är direkt kopplad till företagets verksamhet och företaget får möjlighet att rekrytera medarbetare. Det skulle inte ha funnits utan friskolereformen, och det kommer inte att finnas om Reepalus förslag blir verklighet. Så jag hoppas att ministrarna inser detta vid sitt besök imorgon.

Det är välkommet att regeringsföreträdare besöker friskolor. Det finns många friskolor runt om i landet som skulle välkomna besök. Det skadar inte att fler företrädare för regeringen får en verklighetsbild av hur det är att driva friskola i dagens Sverige och en bild av att det finns en stor mångfald av friskolor. Det finns idag en mångfald som vi borde värna.

Människor är olika och har olika behov. Därför är det viktigt att det finns olika alternativ att välja bland, och att individen har möjlighet att välja utifrån sina behov. Den politiska debatten idag utgår dessvärre allt mer från individen som ett verktyg för att nå mål i skolan snarare än att individen ska få möjlighet att utvecklas utifrån och erhålla kunskaper för att kunna klara sig i vuxenlivet.  Samhällsingenjörerna får alldeles för stort utrymme i den svenska skoldebatten.