Om inte privata investerare inom välfärdsområdena vård, skola och omsorg vill eller vågar bidra till att tillgodose den ökade efterfrågan så lär det blir tufft för kommunerna, och skattebetalarna, att leva upp till denna kraftiga ökning inom bara några år.

·
Av Ulla Hamilton, 06 Mar 2017

Nyligen kom det siffror på hur många som har ansökt om att starta fristående skolor. Skolinspektionens statistik ser du här

Det är en minskning som inte är särskilt konstig med tanke på den debatt som pågår om friskolornas framtid. Vem vågar inteckna hus och hem för att planera för att starta en ny skola i dessa osäkra tider? Inte många. Framförallt inte de små aktörerna som vissa vurmar för i debatten som blir de som drabbas först i det rådande läget.

Det är inte illa jobbat av regeringen att åstadkomma detta. För samtidigt så har vi ju en situation i Sverige där det tillskott som fristående aktörer skulle kunna bidra med är särskilt välkommet med tanke på vilket utbyggnadsbehov som finns inom välfärdssektorerna. Hundratusentals elever står dessutom i kö till friskolor runt om i landet.

Jag har skrivit om det tidigare med det finns anledning att påminna om SKL:s ekonomiska rapport från i höstas. Om inte privata investerare inom välfärdsområdena vård, skola och omsorg vill eller vågar bidra till att tillgodose den ökade efterfrågan så lär det blir tufft för kommunerna, och skattebetalarna, att leva upp till denna kraftiga ökning inom bara några år. Bra jobbet regeringen! Hur länge ska ni fortsätta att skrämma bort de som vill bidra till att utveckla välfärden i Sverige? Det var ju för övrigt en intressant IPSOS-undersökning i DN idag som visade på att socialdemokraterna tappar kraftigt i förtroende på just dessa områden.