Ett kooperativ som t ex skulle vilja arbeta ihop ett resultat så att de skulle kunna förvärva den fastighet de är i eller göra en investering och bygga om köket så att det möter nya krav kommer inte kunna bygga eget kapital om de bara tillåts göra ett resultat på statslåneräntan + 7%. För ett nybildat kooperativ med 4 000 kr i insatskapital så tillåts de ett resultat på några hundralappar. Det blir då svårt för att inte säga omöjligt att bygga kapital för att förvärva den fastighet de är i då banken kräver minst 30% i egen insats. Förslaget om begränsning i rörelseresultat kommer alltså att avsevärt försvåra nystart och nyetablering för mindre kooperativa, idéburna och sociala företag.

· ·
Av Ulla Hamilton, 16 Feb 2017

Remissvaren fortsätter att komma in på Reepalus utredning. När utredningsflörslaget presenterades var det ju många som trodde att dess föraslag bara skulle drabba AB, inte andra verksamhetsformer. Nu har det dock gått upp för de flesta (utom för Svenska Kyrkan och LO verkar det som…) att förslaget slår mot alla verksamhetsformer.

Coompanion, som är en företagsrådgivande organisation inriktad på att stimulera tillkomsten av fler kooperativa verksamheter. De beskriver sig själva på följande sätt i sitt remissyttrande till Reepalus utredning: ”Coompanion har ca 100 medarbetare samt ägs och styrs lokalt av över 1100 medlemmar vilka precis som vi, vill verka för ett demokratiskt företagande där samarbetet och allas engagemang är rena drivhuset för ekonomisk, social och hållbar tillväxt.

En organisation som företräder just den typen av verksamheter som framförallt miljöpartiet, men även socialdemokraterna, säger sig vilja främja. Vad säger då Coompanion om Reepalus förslag?

Jag kan inte undanhålla läsarna följande citat ur deras remissyttrande:

”Coompanion Sverige beklagar att utredningen inte har tillräcklig fokus och att den föreslår gemensamma regleringar för olika och vitt skilda verksamhetsområden, vilka borde djupare analyserats och föreslagits åtgärder mer anpassade för verksamheterna. Vi beklagar därför att utredningen inte beaktar ifall det finns behov av att kraven borde vara olika beroende på verksamhetsform eller verksamhetsområde. Som förslaget nu är skrivet med begränsningen i rörelseresultatet som ställs i relation till det investerade kapitalet (operativt kapital) förhindrar det nya kooperativa verksamheter. Kooperativa företag brukar ofta beskrivas som personassociationer till skillnad från AB som är en kapitalassociation, varför hela logiken bakom förslaget inte passar kooperativa verksamheter. Inom t.ex. ett föräldrakooperativt eller ett brukarkooperativ inom vård/omsorg består ofta av medlemsinsatser på någon eller några hundralappar. Detta multipliceras med antal medlemmar, i snitt 20 medlemmar. Det skulle innebära att ett nystartat kooperativ har mellan 2 000 och 8 000 sek i insatskapital. För tidigare startade kooperativ utgör tidigare års resultat det egna kapitalet. Ett kooperativ som t ex skulle vilja arbeta ihop ett resultat så att de skulle kunna förvärva den fastighet de är i eller göra en investering och bygga om köket så att det möter nya krav kommer inte kunna bygga eget kapital om de bara tillåts göra ett resultat på statslåneräntan + 7%. För ett nybildat kooperativ med 4 000 kr i insatskapital så tillåts de ett resultat på några hundralappar. Det blir då svårt för att inte säga omöjligt att bygga kapital för att förvärva den fastighet de är i då banken kräver minst 30% i egen insats. Förslaget om begränsning i rörelseresultat kommer alltså att avsevärt försvåra nystart och nyetablering för mindre kooperativa, idéburna och sociala företag. Coompanion välkomnar därför att kompletterande åtgärder föreslås för att underlätta nyföretagande. Vi anser dock inte att möjligheten att kompensera negativt rörelseresultat är incitament nog för att uppfylla ambitionen av fler kooperativa och idéburna verksamheter inom välfärden utan fler åtgärder efterfrågas. ”

Men LO anser, om man får tro dagens utgåva av Dagens Industri, att Reepalus förslag är bra ”Det förslag som ligger med ett vinsttak på 7 % av det operativa kapitalet är väl genomarbetat och genomförbart.” säger Therese Gouvelin, LO:s förste vice ordförande.

Hon kanske skulle ta ett snack med ABF och Coompanion innan hon skickar in LOs remissvar. Eller för den delen någon annan som också har en gjort en genomgående analys av vad förslaget innebär.