Nu precis som förra året var det friskola som vann SIQs utmärkelse Bättre skola

· ·
Av Ulla Hamilton, 18 Jan 2017

Har tillbringat 2 dagar i Örebro på SIQs konferens Bättre skola. Hundratals företrädare från skolor runt om i landet fanns på plats för att tala systematiskt kvalitetsarbete i skolan och inspireras av Falu Frigymnasium som fick kvalitetsutmärkelsen och Hudikskolan samt kommunala Hagaskolan i Örebro som fick var sitt erkännande.

Två saker är värda att notera efter dessa dagar
1. Åter utmärker sig friskolorna i detta sammanhang. Nu precis som förra året var det en friskola som fick utmärkelsen
(då var det tre friskolor som fick den). Dessutom en av de två som fick erkännanden. Jag hoppas verkligen att det är många skolor som tar sig tid att ta reda på hur Falu Frigymnasium jobbar för att åstadkomma ett bra systematiskt kvalitetsarbete.
2. Det fanns ingen företrädare från regeringen eller departementet på plats. Skolverket fick överlämna diplomen till företrädare för de tre skolorna.

Det är intressant att systematiskt kvalitetsarbete förefaller attrahera fler friskolor än kommunala skolor. Men förhoppningsvis kommer intresset att öka hos alla huvudmän för att jobba med kvalitetsarbetet på ett systematiskt sätt. I förlängningen leder det med all säkerhet till bättre kunskapsresultat och ökad trivsel bland medarbetarna.

/