För mig är det obegripligt hur en företrädare för lärarfacket kan reagera på detta negativa sätt på ett förslag som ju innebär att lärarna kan få ett mått på vilken effekt det egna arbetet har.

· · ·
Av Ulla Hamilton, 11 Dec 2016

Moderatledaren Anna Kinberg Batra gjorde i veckan ett utspel om att skolor borde mäta elevers kunskap via diagnostiska prov, när de börjar skolan. Det har förvånat mig länge att det inte är självklart att mäta elevens kunskap vid skolstarten. Alla skolor borde vara intresserade av vilken kunskapsnivå som eleven har när hen börjar skolan. Mäts det så går det ju att få ett mått på hur mycket skolan faktiskt bidrar till att höja elevens kunskapsnivå. Ett mått på progressionen i kunskaper är ju mycket tydligare än betyg. Jag skrev i veckan om den modell som Internationella Engelska Skolan har tagit fram för att göra ungefär det som moderatledaren föreslog. Ett föredömligt initiativ.

Döm om min förvåning när jag sedan läser att Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand avfärdar M-initiativet som politisk klåfingrighet. Som om lärarna inte redan vet det eller hur de ska ta reda på det är hennes bl a hennes kommentar. Jag föreslår att Lärarförbundets ordförande tar ett samtal med Skolinspektionen i detta ärende. Då tror jag att hon kommer att bli förvånad. Efter att ha deltagit i Skolinspektionens dag under tre dagar den senaste månaden så kan jag konstatera att det är skrämmande hur elever kan gå i skolan år efter år utan att lärare har koll på deras kunskapsnivå.

För mig är det obegripligt hur en företrädare för lärarfacket kan reagera på detta negativa sätt på ett förslag som ju innebär att lärarna kan få ett mått på vilken effekt det egna arbetet har.