Elever, föräldrar, äldre, anhöriga, medarbetare, patienter - många hundratusentals människor. De verkar inte ha någon betydelse i det politiska spelet.

· · ·
Av Ulla Hamilton, 06 Nov 2016

Arma välfärdsföretagare vilken röra. Inför Reepalus presentation av sitt förslag om vinstbegränsningar skrivs nu debattartiklar av regeringsföreträdare, Fridolin, Ekström och Shekarabi, å ena sidan och av Jonas Sjöstedt å andra. Sjöstedt hotar att ta bort sitt stöd till regeringen om de inte gör upp med v och följer överenskommelsen. Regeringen skriver å sin sida att de vill förhandla med allianspartierna. Hur ska statsministern hantera detta?

Jonas Sjöstedt skriver på DN debatt 7.11
”Vi kommer att noga studera hur utredningens olika förslag sammantaget påverkar välfärden. Om det skulle visa sig att utredningens förslag inte uppfyller överenskommelsen är det överenskommelsen som gäller. Det lagförslag som regeringen ska lägga på riksdagens bord ska förhandlas med oss. Det ska se till att vinstjakten som incitament försvinner från välfärdssektorn och att skattemedel används till just den verksamhet de är avsedda för, så som slås fast i överenskommelsen. Att regeringen följer det är en förutsättning för vårt samarbete om budgeten. Vi utgår från att de lägger fram en proposition som följer överenskommelsen där vården, äldreomsorgen, skolan och de andra utpekade välfärdsområdena ingår. Vi ser fram emot att med ett massivt folkligt stöd i ryggen göra upp med vinstintresset och skapa en bättre välfärd.Vi kommer att noga studera hur utredningens olika förslag sammantaget påverkar välfärden. Om det skulle visa sig att utredningens förslag inte uppfyller överenskommelsen är det överenskommelsen som gäller. Det lagförslag som regeringen ska lägga på riksdagens bord ska förhandlas med oss. Det ska se till att vinstjakten som incitament försvinner från välfärdssektorn och att skattemedel används till just den verksamhet de är avsedda för, så som slås fast i överenskommelsen. Att regeringen följer det är en förutsättning för vårt samarbete om budgeten. Vi utgår från att de lägger fram en proposition som följer överenskommelsen där vården, äldreomsorgen, skolan och de andra utpekade välfärdsområdena ingår. Vi ser fram emot att med ett massivt folkligt stöd i ryggen göra upp med vinstintresset och skapa en bättre välfärd.”

Fridolin, Ekström och Shekarabi Brännpunkt SvD 7 .11
”Vi vill hitta långsiktigt stabila överenskommelser på skolområdet där kunskap, likvärdighet och bildning står i centrum – inte skolföre­tagens vinstjakt. Efter att Välfärdsutredningen presenteras i morgon kommer regeringen att samtala med de borgerliga partierna kring de förslag om vinst­begränsning som utredningen lägger fram. Skolan är alldeles för viktig för att användas som ett slagträ i den poli­tiska debatten.”

Man kan fråga sig – vart tog individen vägen i detta cyniska politiska spel? Hundratusentals elever, föräldrar, medarbetare, äldre, patienter, anhöriga är direkt berörda. Ja det räcker nog inte med hundratusentals – det är nog snarare miljon om man ser till alla berörda. Vilket sorgligt spel.