Elever i fristående skolor presterar cirka 10 poäng högre i matematik, 14 poäng högre i naturvetenskap och 18 poäng högre i läsförståelse jämfört med elever i kommunala skolor, efter att bakgrundsvariablerna hålls konstant. Detta innebär att elever i friskolor ligger cirka två månader före i matematik, tre månader före i naturvetenskap och fyra månader före i läsförståelse

· ·
Av Ulla Hamilton, 17 Okt 2016

I dagens GP kan  man läsa en mycket intressant artikel om en rapport som Gabriel H Sahlgren och Nima Sanadaij har skrivit. De har jämfört Pisa-resultaten i kommunala skolor och fristående skolor 2003 med 2012. De tar hänsyn till elevernas bakgrund. Resultaten i Pisa 2003 visar inte på någon skillnad mellan kommunala och fristående skolor. Det gör däremot resultaten 2012. Och det handlar om stora skillnader.  Deras analys visar att elever i fristående skolor presterar cirka 10 poäng högre i matematik, 14 poäng högre i naturvetenskap och 18 poäng högre i läsförståelse jämfört med elever i kommunala skolor, efter att bakgrundsvariablerna hålls konstant. Detta innebär att elever i friskolor ligger cirka två månader före i matematik, tre månader före i naturvetenskap och fyra månader före i läsförståelse.

Deras resultat är ytterligare ett bevis på att friskolor dämpar resultatfallet eftersom friskolorna förbättrat sina resultat i förhållande till kommunala skolor under denna period, samtidigt som elevprestationerna i genomsnitt har fallit.  De konstaterar att ”Att slå undan benen för privata aktörer inom skolväsendet skulle därför knappast lösa några problem. Tvärtom riskerar resultaten att sjunka ytterligare. Att ställa höga krav på alla aktörer inom utbildningssystemet – privat som offentlig – är troligen en bättre strategi för att förbättra elevernas prestationer.”.

En mycket intressant rapport som borde läsas av många, tex Daniel Suhonen, som nyss i SvD felaktigt åter hävdade att friskolorna är orsaken till resultatfallet, av Åsa Fahlén LR och Johanna Jaara Åstrand Lärarförbundet och varför inte alla i regeringen. Och givetvis Ilmar Reepalu.

/