Hur kan någon, som har kunskap om hur det ser ut i skolsverige, tro att det finns en koppling mellan hur stor vinst som friskolor gör och resultatet i den svenska skolan? Skärpning SVT!

·
Av Ulla Hamilton, 10 Okt 2016

”Skolan är i kris – hur stora vinster ska friskolor få göra?” Det var den opartiska rubriken på det första ämnet för partiledardebatten i SVT Agenda igår kväll.

Det är sorgligt public service ägnar sig åt att späda på den felaktiga bilden av det svenska friskolesystemet. Det finns forskningsbelägg för att det inte finns något samband mellan resultatfallet i den svenska skolan och friskolereformen. IFAUs rapport gör en omfattande analys av vad som orsakat  resultatfallet och kommer fram till att fallet började före friskolereformens införande.

I Swedish Economic Forum Report 2015 ”Vinster, välfärd och entreprenörskap” så har forskaren Henrik Jordahl ett intressant kapitel om allmänhetens uppfattning om hur stora vinsterna är i välfärdsföretagen. Fakta är att välfärdsföretagens rörelsemarginal uppgår till ca 5 procent före skatt. Svenskarna tror att den i genomsnitt uppgår till 26 procent och var fjärde svensk tror att rörelsemarginalen är 40 procent eller högre.

85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor. Hur kan någon, som har kunskap om hur det ser ut i skolsverige, tro att det finns en koppling mellan hur stor vinst som friskolor gör och resultatet i den svenska skolan? Skärpning SVT!