Så jag kan instämma i näringsminister Dambergs oro för trumpifiering av debatten. Men mitt råd till honom är att "mota Olle i grind" och se till att hans kollegor i regeringen föregår med gott exempel i detta avseende.

· · ·
Av Ulla Hamilton, 21 Sep 2016

”Sverige är ett litet land. Vår styrka ligger i vår förmåga att samverka och samarbeta. Vi har inte råd med en trumpifiering av debatten.” Så avslutar näringsminister Mikael Damberg sin debattartikel i Dagens Industri idag. Han anklagar Annie Lööf för att svartmåla Sverige och svensk ekonomi. Det vore intressant att höra vad näringsministern anser om hans regeringskollegors uttalanden om välfärdföretagen i Sverige. Det handlar om privata vård- och omsorgsföretag och förskolor/skolor som representerar en välfärdsmarknad som många anser har en stor exportpotential men som av regeringen betraktas som något som katten har släpat in. Uttalanden från statsminister Löfven som  ”vi har 60.000 barn som är till salu på börsen”, eller det svepande ogrundade talet om ”osund vinstjakt” måste bort inom välfärdssektorn från kollegan civilministern. Den senare är väl medveten om att de vinstnivåer som finns inom tex friskolesektorn ligger på 4-5 procent vilket är lågt jämfört med andra tjänsteföretag. Civilministern drar sig inte heller för att använda den teoretiskt uträknade siffran om sk ”övervinster” som finns i den rapport som Uppsaladocenten Landström har skrivit på uppdrag av Reepalu, 15 Miljarder kronor. Detta trots att han borde veta att det är en siffra som är baserad på ett helt felaktigt underlag, som också Landström själv har medgett.

Så jag kan instämma i näringsminister Dambergs oro för trumpifiering av debatten. Men mitt råd till honom är att ”mota Olle i grind” och se till att hans kollegor i regeringen föregår med gott exempel i detta avseende.  För vi har inte råd med en trumpifiering av debatten från regeringens sida. De drygt 400.000 barn/elever och medarbetarbetare som varje dag får till landets friskolor instämmer säkert också i detta, liksom alla deras familjer.