Med en så hög profil som LO har i dessa frågor förväntar man sig mer kunskap om sakförhållanden

Av Ulla Hamilton, 16 Sep 2016

Läser i dagens SvD en intervju med LO-ordföranden. Han pläderar för att vinst ska förbjudas i friskolor. Hans argumentation i intervjun avslöjar att han har en rejäl brist på kunskap när det gäller friskolor och framförallt om orsaken till problemen i den svenska skolan. Men det klart, om man inte vet hur det förhåller sig är det lättare att anklaga friskolorna för att vara orsaken till resultatfallet i den svenska skolan.
Otur för honom då att:
– Forskare på IFAU analyserat just detta och kommit fram till att resultatfallet började innan friskolereformens införande.
– Forskare också konstaterat att fallet förmodligen skulle varit än värre om inte friskolorna funnits
– Forskning som visar att när en friskola etablerar sig i en kommun så leder det till ökat fokus på kvalitet och resultat i kommunala skolor
– Forskning som visar att det framförallt är friskolor med non-profitprofil som etablerar sig i områden med många högutbildade.
– andelen elever med utländsk bakgrund är högre i fristående grundskolor än kommunala.

Med en så hög profil som LO har i dessa frågor så hade jag förväntat mig mer kunskap om sakförhållanden från dess ordförande. Intervjun avslöjar hur dåligt påläst han är.
/