Det är viktigt att ställa krav på kvalitet, oavsett huvudmannaskap. Det finns ingen som skulle komma på tanken att hävda att kommuner inte får driva gymnasieskola bara för att Stockholm har fått vitesföreläggande. Men det är helt ok att hävda detta om det handlar om en friskola.

Av Ulla Hamilton, 19 Aug 2016

Det är bra att Skolinspektionen granskar skolornas huvudmän. Kvalitetskraven ska vara höga och lika oavsett huvudman. Idag granskar Skolinspektionen fristående skolor tuffare och oftare än kommunala skolor. Det är inte likabehandling. De håller på att gå över till att granska skolor efter bedömning av vilka som har ”större utmaningar”. Det välkomnar vi – men även har ska bedömningen av större utmaningar bygga på fakta oavsett huvudman.

Katalys har idag en debattartikel där de- baserat på Skolinspektionens granskning av två fristående huvudmän – kräver att möjligheten att driva ”vinstdrivande”, dvs AB friskolor ska tas bort. Intressant teknik att dra denna slutsats utifrån Skolinspektionens rapport, guilt by association. Det är inte seriöst.

Det vore intressant om författarna lyfte blicken lite och värnade kvaliteten lika mycket oavsett vilken huvudman skolan har. Det finns gott om intressant material i den delen på Skolinspektionens hemsida. Den granskning som Skolinspektionen gjorde 2015  av 135 gymnasieskolor, visar att det är brister oavsett huvudman. Bland de kommuner som får förelägganden märks bl a Karlskrona, Oskarshamn, Borlänge, Södertälje, Sundsvall, Timrå, Avesta mfl.

Det är viktigt att ställa krav på kvalitet, oavsett huvudmannaskap. Det finns ingen som skulle komma på tanken att hävda att kommuner inte får driva gymnasieskola bara för att Stockholm har fått vitesföreläggande. Men det är helt ok att hävda detta om det handlar om en friskola. Detta visar hur låg debattnivån är. Ställ krav på kvalitet och gör tuffa granskningar.

Jag kan också rekommendera läsningen av de oanmälda granskning som Skolinspektionen gjort nu under våren. en granskning som också visar att detta är en större problematik, tyvärr, än en fråga om huvudmannaskap. Det är problem oavsett huvudmannaskap.