För ett år sedan lanserade vi tanken " aktivt skolval" i Almedalen.

·
Av Ulla Hamilton, 05 Jul 2016

För ett år sedan lanserade vi tanken ” aktivt skolval” i Almedalen. Det innebär att alla ska välja skola. Det finns i Nacka, Botkyrka, Sollentuna och Täby sedan många år. Det innebär att all skolor måste informera om sin verksamhet och vad som de är profilerade på. Alla som ska välja får då information och gör ett eget skolval, utifrån egna preferenser.

Vår lansering var ingen miljonkampanj, inte ens ett seminarium. Vi talade helt enkelt med ett antal personer om iden. Och det har vi fortsatt med sedan dess, och kommer att fortsätta med det. Skolkommissionen har nappat på tanken i sitt delbetänkande. grön ungdom har fattat beslut på sin kongress om att driva frågan, runt om i landet väcks frågan. Idag kom ett välkommet besked från Alliansens partiledare om att de vill införa ett aktivt skolval.

Tack för det säger vi, nu väntar vi bara på samma besked från (s).