Hög tid att fokusera på de riktigt viktiga frågorna. Att vända de fallande resultaten i skolan. Där spelar 6 % konfessionella skolor ingen roll i det stora hela. ( som många har ett bra resultat).

Av Ulla Hamilton, 28 Jun 2016

Regeringsföreträdare fortsätter hetsjakten på friskolor. Denna gång handlar det om att konfessionella skolor ska förbjudas. 6 procent av landets friskolor är konfessionella. De inspekteras av Skolinspektionen så att de uppfyller kraven. 736 elever gick ut åk 9 i konfessionella skolor vt 2015. Finns det inget viktigare för en gymnasieminister, där genomströmningen på gymnasiet är ett problem, resultatnivån borde bli betydligt bättre, att ägna tid och kraft åt än att jaga de 6 % av landets friskolor som är konfessionella? I Nederländerna är i princip alla skolor konfessionella.

I Sverige går 8 av 10 elever i kommunala skolor. Många kommunala skolor har resultatproblem. Hög tid att fokusera på de riktigt viktiga frågorna. Att vända de fallande resultaten i skolan. Där spelar 6 % konfessionella skolor ingen roll i det stora hela. ( som många har ett bra resultat).

/