Hur har det då gått för familjen, har de hittat en plats i en annan skola för sonen? Ja, det har de. Men först efter det att de flyttade själva. Och hur många kan göra det?

· ·
Av Ulla Hamilton, 27 Jun 2016

Läser i Sydsvenska Dagbladet om en familj som under flera års tid har försökt att hitta en annan skola till sitt barn. På grund av närhetsprincipen, och att det är långa köer till de populära friskolorna, så har familjen inte kunnat byta skola. Närhetsprincipen är det som gäller i Malmö vid skolplacering vilket gör att barn som inte bor i närheten inte släpps in i skolan. Malmö kommun är väl känt för att motarbeta friskolor (därför är det minst sagt märkligt att den som personifierar detta Ilmar Reepalu har utsetts att utreda just villkoren för friskolor). Kreativiteten är stor från kommunen när det gäller att förhindra etablering av friskolor. Närhetsprincipen innebär att boendesegregationen får fullt genomslag i skolan. Det har flera utredningar konstaterat och nu senast Skolkommissionen. Skolkommissionen menar därför att ett obligatoriskt skolval är en lösning på detta problem. Det borde Malmö kommun också inse.

Hur har det då gått för familjen, har de hittat en plats i en annan skola för sonen? Ja, det har de. Men först efter det att de flyttade själva. Och hur många kan göra det?