Så jag önskar att statsministern hade varit med på mötet idag. Då hade han fått en bild av friskolornas vardag. Då hade han fått träffa kvinnor, och några män, som har haft möjlighet att förverkliga sin dröm om att starta och driva en egen skola

· · ·
Av Ulla Hamilton, 01 Jun 2016

Idag har jag varit i Södertälje och träffat friskoleägare. Ett flertal av dem var fd lärare som tagit möjligheten att starta och driva en egen skola. En hade startat redan 1994 och nu var det barnen till initiativtagaren som tagit över verksamheten. Alla var populära och har kö till sina verksamheter. Var femte grundskoleelev i Södertälje går i en fristående skola. Deras val av huvudman ska inte ”straffas” av kommunen. Men tyvärr fick jag idag information som vittnar om att Södertälje kommun agerar på ett sätt som innebär att det inte är lika villkor för kommunala och fristående skolor.

En kort tid innan årsskiftet beslutade Södertälje kommun om en sänkning av det sk platsbidraget med 5 procent. Detta kommunicerades till friskolorna på nyåret. Fem procent kanske inte låter så mycket men för en friskola handlar det om att de plötsligt får förändrade förutsättningar för sin verksamhet.  Det är inte lätt att jobba för en långsiktigt hållbar ekonomi när kommunerna, som ju beslutar om skolpengsnivån, ändrar förutsättningarna på detta sätt. Att överklaga beslutet är inte heller alltid ett alternativ för en liten friskola, det kostar pengar och det kostar tid. Tid och pengar som tas från skolans verksamhet.

Så jag önskar att statsministern hade varit med på mötet idag. Då hade han fått en bild av friskolornas vardag. Då hade han fått träffa kvinnor, och några män, som har haft möjlighet att förverkliga sin dröm om att starta och driva en egen skola. Och då hade han fått höra att barn och föräldrar gillar denna verksamhet och många fler skulle vilja ha en plats i en fristående skola.

/