2 viktiga nyheter på samma dag - Regeringen och alliansen är överens om att friskolor med kö får möjlighet att ta emot nyanlända elever. AcadeMedia meddelar att det nu ska bli möjligt för allmänheten att bli delägare i Sveriges största friskolekoncern.

· ·
Av Ulla Hamilton, 27 Maj 2016

Fredagen leverera två stora friskolenyheter.

  1. Regeringen och alliansen är överens om att ändra lagen så att friskolor med kö får möjlighet att ta emot nyanlända elever, inom ramen för en kvot om max 5 procent.
  2. AcadeMedia har meddelat att det nu ska bli möjligt för allmänheten att bli delägare i Sveriges största friskolekoncern.

Redan idag är de många friskolor som tar emot nyanlända elever. När utbildningsminister Fridolin tillsatte utredaren Ebba Östlin i höstas så påpekade han att 77 procent av alla kommunala skolor och 60 procent av alla friskolor som har nyanlända elever. Friskolornas initiativ att be om ett förändrat regelverk så att även friskolor med kö att kan bidra i arbetet med att ta emot nyanlända, har nu lett till att det blir möjligt från november 2016.  Det välkomnar vi verkligen. Vi är inte bortskämda med att våra förslag blir verklighet.

Röster höjs nu i debatten om att detta leder till att nyanlända kan gå förbi i kön. Poängen med en kvot för nyanlända är att det kan skapas nya platser. Vi har en unik utmaning just nu i Sverige, 70.000 barn i åldern 1-18 år kom till vårt land under 2015. Detta kräver extraordinära åtgärder. Kunskapsskolan beskriver här hur de ser på frågan.

Nu är det viktigt att alla kommuner också informerar om att det är möjligt att välja skola.

Den andra frågan handlar om börsintroduktion för AcadeMedia. De har ju varit på börsen tidigare men ska nu åter introduceras. Gymnasieministern tycker att detta är stötande och menar att Våra skattepengar ska gå till skolan, lärarna och eleverna. Jag finner det stötande att man tjänar pengar på lärarna och eleverna”. Så kan man ju se på saken. Det är många läromedelsförlag mfl som tjänar pengar på lärare och elever men det är uppenbarligen ok.

Uppenbarligen är statliga Andra AP-fonden av en annan uppfattning än ministern eftersom de tillhör en av de större aktörer som har åtagit sig att köpa aktier inför börsintroduktionen.

Här är några exempel på hur AcadeMedia jobbar. Friskolorna har kommit för att stanna konstaterade nyss Skolkommissionen. Jag tycker att det är sorgligt att gymnasieministern inte kan se innehållet i verksamheten utan bara stirrar sig blind på huvudmannaskapet.

Här några exempel på hur de jobbar och också bidrar till att dela med sig av sina erfarenheter till andra på friskoleområdet. Ett tips till ministern att titta lite närmare på innehållet i friskolornas verksamhet. Det finns mycket intressant att se och det levereras mycket värde för skattepengarna till från friskolorna till Sverige.

Kvalitetsarbetet

Rekrytering av nyanlända lärare

Prisbelönta skolledare

Föregångare i kunskapsmätning genom digitala hjälpmedel 

Nöjda medarbetare

Delar med sig till andra

Börsintroduktionen innebär att du och jag kan bli delägare i en friskola, inte bara genom Andra AP-fonden utan också genom eget ägande. En intressant utveckling.

/