Om ägaren är anställd i friskolan så är det ok enligt LR, men om hen inte är anställd utan tar utdelning (som innebär en lägre kostnad för friskolan än en anställning) så är detta inte förenligt med LRs uppfattning.

· ·
Av Ulla Hamilton, 23 Maj 2016

I torsdags var jag på invigningen av LRs kongress i Stockholm. Tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara vid kongressförhandlingarna. I efterhand kan jag konstatera att några beslut var minst sagt förvånande. Att lärare anser att valfriheten i skolan ska minska, för eleverna, är ganska anmärkningsvärt tycker jag. Valfriheten har ett starkt stöd hos elever och föräldrar men lärarna anser uppenbarligen att den är ” för stor” idag.

Det andra som jag reagerar på är kongressens beslut att allt överskott ska återinvesteras i verksamheten, det ska gälla såväl kommunala som fristående verksamheter. Jag tror att det är få kommunpolitiker som instämmer i detta. När det gäller friskolor så påverkar det definitivt incitamenten för att starta skola om de som investerar i verksamheten inte ska få ta utdelning. Det innebär tex att om ägaren/ägarna är anställda i friskolan så är det ok enligt LR, men om man inte är anställd utan tar utdelning ( som innebär en lägre kostnad för friskolan än en anställning) så är detta inte förenligt med LRs uppfattning. Har de verkligen tänkt igenom detta?