Vi som var på plats vid seminariet i Kista Nods aula kunde konstatera att det fungerade utmärkt att teckentolka hela seminariet, utan fördröjning, från en studio på Rådmansgatan i Stockholm.


Av Ulla Hamilton, 28 Apr 2016

På torsdagen uppmärksammades det faktum att det var 30 år sedan initiativet till Electrum togs i Stockholm. Ett initiativ som idag är grunden till att Stockholm och Kista är en av världens ledande IT-kluster. Mobilindustrin har sin vagga här och många spännande företag är nu etablerade i Kista med omnejd, och därtill har KTH och Stockholms universitet många studenter och forskare som förkovrar sig och drar fördel av närheten till industrin i området.

Det är en lustig tillfällighet att regeringen presenterade sin proposition om fjärrundervisning (jag har skrivit om den här tidigare) samma dag som 30 års firandet genomfördes med ett seminarium. Dagen till ära kunde Kista Science City, Stokab mfl presentera en helt ny teknik för realtidsöverföring av HD-video via bredband.

Vi som var på plats vid seminariet i Kista Nods aula kunde konstatera att det fungerade utmärkt att teckentolka hela seminariet, utan fördröjning, från en studio på Rådmansgatan i Stockholm. Det var första gången i världen som ett test genomfördes på detta sätt. Det illustrerar än tydligare vilka tekniska möjligheter som finns. Det är hög tid att skolor får möjlighet att utnyttja dessa möjligheter fullt ut. Tyvärr är propositionen om fjärrundervisning bara ett litet steg på vägen mot de möjligheter som finns. Det som illustrerares i Kista på torsdagen ändrar förutsättningar helt för TV/video-produktioner i och med att det blir möjligt för alla, inte bara de stora bolagen, att sända TV utan fördröjning från flera geografiska platser. Tänkt om landets skolor kunde anamma denna möjlighet.

Det som förutsätts är fiberuppkoppling finns mellan respektive produktionsplats. I Stockholm, och stora delar av Sverige, är detta inget problem då fibernäten är väl utbyggda.