Det har ökat rörligheten och därmed minskat genomslaget för boendesegregationen. Så borde fler kommuner göra.

Av Ulla Hamilton, 15 Apr 2016

Dagens Nyheter lyfter i dagens ledare en viktig aspekt när det gäller möjlighet till social rörlighet. Det är inte framförallt bidrag som möjliggör detta utan det handlar om utbildning och därmed skolan. Sverige har ett unikt system – ett skolpengssystem- som gör att rik som fattig kan välja skola. I andra länder kostar det terminsavgifter att gå i fristående/privata skolor. I Sverige finns den möjligheten för alla och skolan får inte ta ut avgifter. Det är ett system som vi bör vara stolta över.

Kommunerna är enligt lag skyldiga att in formera om skolvalet men det är dessvärre inte en uppgift som många tar på allvar. Det gör att det alltjämt är många som inte känner till att det är möjligt att välja skola. Som OECD konstaterar i sin rapport om den svenska skolan så gäller det framförallt de som bor i sk miljonprogramsområden. Okunskapen om att det är möjligt att välja gör att boendesegregationen slår igenom fullt ut, barnen hamnar i den skola som är närmast bostaden.

Det finns kommuner, alltför få dessvärre, som har gått en annan väg. De har infört ett aktivt skolval. Alla ska välja skola. Det har ökat rörligheten och därmed minskat genomslaget för boendesegregationen. Så borde fler kommuner göra. Därmed kommer man också att driva fram en än bättre information om vilka skolor som finns och vad som skiljer dem åt.

Jag är förvånad över att inte fler har tänkt på detta. Titta på Nacka, titta på Botkyrka, Sollentuna och Täby. Där finns det aktiva skolvalet och därmed också en ökad rörlighet.

/