Surfa in och låt dig inspireras och informeras. På hur många kommunala skolor kan du göra detta?


Av Ulla Hamilton, 13 Apr 2016

Ofta framställs det som att det finns motsättningar mellan små och stora huvudmän på friskolesidan. Koncerner är något som inte ses med blida ögon av tex utredare Reepalu. Samtidigt har Erik Lakomaa nyligen, i en rapport till SKL, konstaterat att kommuner har mycket att lära av friskolekoncerner när det gäller effektiv resursanvändning.

I Friskolornas riksförbunds styrelse finns såväl små som stora representerade. Och de kan vittna om att de behöver varandra och har ett bra samarbete. Större aktörer har resurser att lägga på tex kvalitetsarbete. Det utvecklingsarbete som de gör är till glädje för mindre aktörer, och även för kommunala skolor för den delen.

Det senaste exemplet på detta kom igår. AcadeMedia har beslutat att öppna sitt intranät för vem som vill se det. Det ligger på deras hemsida. En intressant aspekt på ”delningsekonomin”. Det innebär att alla som är intresserade kan gå in där och botanisera och få tips kring hur man kan jobba på olika områden. Det kan säkert inspirera en hel del friskolor runt om i landet. Och det kanske kan leda till att många som idag har  fördomar om AcadeMedia, själva kan kolla upp hur de verkligen jobbar. Surfa in och låt dig inspireras och informeras. På hur många kommunala skolor kan du göra detta?

/