Hur lång tid kommer det att ta innan vi i Sverige har en situation där alla som ska välja skola för sitt barn får en broschyr/sms/eller personligt adresserad information på annat sätt med rubriken "Dags att välja skola för ditt barn". ?


Av Ulla Hamilton, 28 Jan 2016

Stockholms läns landsting skickar ut en broschyr till alla föräldrar som har barn som ska fylla tre nästa år. Den har  rubriken ”Dags att välja tandläkare för din treåring.” Broschyren, som är på 10 språk inkl svenska, beskriver hur vårdnadshavaren ska göra för att välja tandläkare och hänvisar till en hemsida på nätet där man kan hitta alternativ. Tandvård är viktigt för barn. Skola är också viktigt för barn. Jag undrar hur många kommuner som skickar ut liknande information till alla föräldrar om att det är dags att välja skola. Skolvalet har funnits i Sverige i över 20 år, men fortfarande finns det stora brister när det gäller kunskap och information. Många vet fortfarande inte om att det finns möjlighet att välja skola. Kommunerna är skyldiga att informera om skolvalet, det är lagstadgat sedan juli 2015, men alltjämt är det många som inte informerar på sin hemsida om rätten att välja skola.

Jag brukar framhålla Nacka och Botkyrka som exempel på hur det borde fungera i alla kommuner. De har ett aktivt skolval, alla måste välja skola. Det ställer krav på skolorna att informera och på familjerna att skaffa sig information. Hur lång tid kommer det att ta innan vi i Sverige har en situation där alla som ska välja skola för sitt barn får en broschyr/sms/eller personligt adresserad information på annat sätt med rubriken ”Dags att välja skola för ditt barn”? Låt Stockholms läns landsting vara ett föredöme i hur man kan göra. /