Kan vi dessutom få en debatt där Skolverket, och andra viktiga aktörer på området, baserar sina uttalanden på fakta och inte på "risk" för att en viss oönskad effekt inträffar på sikt så vinner alla på det!

· ·
Av Ulla Hamilton, 20 Jan 2016

I morse vaknade jag till nyheten att Svenskt Näringsliv presenterat ett rapport som visar att likvärdigheten i den  svenska skolan har inte försämrats de senaste åren. Detta står i bjärt kontrast till det som Skolverket har framfört i debatten under senare år. Skolverket larmade 2012 i debattartiklar och på presskonferenser om en försämring av likvärdigheten i den svenska skolan. Reportern konstaterar att 2013 kopplade Skolverket de ökade skillnaderna mellan skolor till minskad likvärdighet och ifrågasatte det fria skolvalet mot bakgrund av detta. Året därpå ändrade de sig eftersom det visade sig att det saknades grund för detta påstående.

Trots att frågan om likvärdigheten har varit högt på agendan i den offentliga debatten så tror jag att det är få som har uppfattat att Skolverket har ändrat sin inställning från 2013 på det sätt som framkom idag:

– Vi har gjort förtydliganden på vår hemsida vad vi har kommit fram till och det är att de här kraftigt ökade skolskillnaderna och den ökande skolsegregationen riskerar att leda till att familjebakgrunden får en större betydelse, säger Jonas Sandqvist, utbildningsråd på Skolverket.

Det är alltså inte så att ni säger att likvärdigheten har minskat, utan att det är risk att likvärdigheten minskar?

– Ja, precis, det är risk för det, säger Jonas Sandqvist.

Nu hoppas vi på en mer sansad diskussion om den svenska skolan som fokuseras på hur vi gemensamt höjer kvaliteten och resultaten. Kan vi dessutom få en debatt där Skolverket,  och andra viktiga aktörer på området, baserar sina uttalanden på fakta och inte på ”risk” för att en viss oönskad effekt inträffar på sikt så vinner alla på det! Dessutom kanske en lärdom kan vara att man inte ska använda ord som ”likvärdighet” när det tolkas på så många olika sätt som Svenskt Näringsliv visar i sin läsvärda rapport.

Nog finns det fog för Jan Björklunds krav på att Skolkommissionen bör få nya direktiv då de nuvarande uppenbarligen utgår från ogrundad fakta.

/