Nationella prov och rättningen av desamma är en het skolfråga. För egen del kan jag inte begripa varför vi inte sedan länge genomför dessa digitalt.

· · ·
Av Ulla Hamilton, 19 Nov 2015

Nationella prov och rättningen av desamma är en het skolfråga. För egen del kan jag inte begripa varför vi inte sedan länge genomför dessa digitalt. Då skulle vi slippa ifrågasättandet av rättningen, för att inte tala om all den mankraft detta tar som det är utformat idag. Skolinspektionen kom nyligen med en rapport ”Ombedömning av nationella prov”. Det är en intressant läsning som också ger en god bild av hur många som faktiskt är involverade i den manuella hantering som sker idag. Sverige är internationellt uppmärksammat för vårt IT-kunnande och den väl utbyggda infrastrukturen. Är det inte hög tid att nyttja detta på området nationella prov?

Granskningen omfattar 109 kommuner och 148 friskolor. Det är givetvis ett problem att bedömningarna skiljer sig. En elevs kunskapsnivå ska värderas lika oavsett skola. Skolinspektionen konstaterar att skillnaden mellan skolans bedömning av provresultaten och ombedömningen inte kan antas bero på kulturella eller processkäl, ej heller på att det är snälla lärare, utan det har sin grund i slumpmässighet.  Detta i sig visar ju att det finns en bristande förankring av hur bedömningsprocessen ska gå till, eller kanske tom en brist på en tydlig sådan.

Skolinspektionens rapport är en illustration av de kvalitetsproblem som finns i den svenska skola. Tilltron till systemet kräver att kvaliteten säkras.

AcadeMedia har ett systematiskt kvalitetsarbete som kan användas som inspiration. Och se till att bruka de förträffliga verktyg som tekniken erbjuder. Då kan man tala om att minska administrationen för många hundra medarbetare i skolans värld.