Medarbetare i friskolor är mer stolta över att berätta om sin arbetsplats än kommunalt anställda lärare

·
Av Ulla Hamilton, 10 Nov 2015

Vi har bett Sveriges Företagshälsor att bryta ut statistiken som rör anställda inom förskolor och skolor ur Jobbhälsobarometern, landets största årliga undersökning om arbetsmiljö, hälsa, arbetsförhållanden mm. Det är ett intressant resultat som utkristalliserar sig, något som tex Skolvärlden har uppmärksammat.

Medarbetare i friskolor är mer stolta över att berätta om sin arbetsplats än kommunalt anställda lärare. 54% av friskolelärarna rekommenderar andra att söka jobb i sin organisation mot 47% i kommunanställda lärare.

Nästan varannan kommunanställd lärare är missnöjd med sin lön mot 38% bland friskolelärarna. Friskolelärare har också högre tilltro till ledningens förmåga att utveckla verksamheten (36%) mot endast 20% bland de kommunanställda. Det är också fler friskolelärare än kommunanställda lärare som uppskattar att de kommer att vara helårsfriska det kommande året.

Undersökningen är intressant och bekräftar resultat från tidigare undersökningar. Idag är det ca 55.000 personer som jobbar i fristående förskolor, grund- och gymnasieskolor.

Flera kan det bli för idag kom det besked från Skolinspektionen om att de godkänt att bl a 26 nya grundskolor och 7 nya gymnasieskolor får starta läsåret 2016/17.

Det är ett välkommet besked och det lär behövas fler både förskolor, grund- och gymnasieskolor om Sverige ska klara av den utmaning som flyktingtillströmningen innebär.