Den pedagogiska mångfalden och arbetssätten har aldrig varit större än nu och antalet elever som går i, och väntar på att få en plats i, en friskola är rekordstort.

·
Av Ulla Hamilton, 29 Okt 2015

Att Reepalu-utredningen nu stöter på motstånd är bra. Det ger regeringen en möjlighet att styra fokus mot kvalitetsvägen. Den svenska skolan behöver de bästa aktörerna, kommuner som friskolor, om vi ska vända trenden av fallande resultat i skolan. Då måste kvalitet, och inte vilken bolagsform de bedriver sin verksamhet i, vara det avgörande.

Altinget är det organ som riksdagen nu har för information och debatt. De har initierat en debatt om den sk Reepaluutredningen. Jag skriver där idag om hur märkligt det är att den svenska skoldebatten är så fixerad vid bolagsformer när vi har en situation med fallande resultat i skolan. En utveckling som alla borde kraftsamla kring för att vända.

I stället tillsätter regeringen en utredning, under Reepalus ledning,  vars syfte är att begränsa antalet aktörer på bl a skolområdet. I vilket annat land driver regeringen en politik som innebär att välfärdsområdet ska rustas ner? För det blir ju effekten om skolhuvudmän, som är beredda att investera i skolverksamheter, inte skulle få det pga att de är AB och går med vinst. Finns det någon som tror att skattebetalarna ensamma kan finansiera investeringar som beror på ökade barnkullar, en åldrande befolkning, eftersatt underhåll på skolfastigheter, eftersatt bostadsbyggande? Lägg till detta det som händer nu med alla nyanlända. Nej bort med de ideologiska skygglapparna, fokusera på kvalitet och resultat. Det är ett måste för att utvecklingen ska vända och för att den svenska skolan ska bli konkurrenskraftig och kunna säkerställa kompetensförsörjningen i en allt tuffare internationell konkurrens.

Läs min artikel här.