Jag utgår ifrån att Sahlgrens rapport, som är en ordentlig genomgång av forskningsläget på området, nu kommer att vara en del av Skolkommissionens faktaunderlag.

· ·
Av Ulla Hamilton, 25 Okt 2015

Har läst Gabriel H Sahlgrens intressanta rapport ”Ett skolpolitiskt villospår”. Sahlgren går igenom forskningsläget när det gäller de sk kamrateffekterna och konstaterar dels att den svenska forskningen på området är för knapp för att bygga utbildningspolitik på, dels att den internationella forskningen inte heller ger stöd för effekten.

Sahlgren konstaterar att det bland den internationella forskningen finns flera stöd för att en mer homogen elevsammansättning ger högre resultat och likvärdighet.

Jag utgår ifrån att Sahlgrens rapport, som är en ordentlig genomgång av forskningsläget på området, nu kommer att vara en del av Skolkommissionens faktaunderlag.

Rapportförfattaren påpekar också ”Ett av de viktigaste argumenten har varit att skolvalet ökar skolsegregationen och därmed producerar lägre resultat via kamrateffekter. Som denna rapport visar är detta ett orimligt antagande givet vad forskningen säger.”  Han visar också att den svenska forskningen om skolvalet inte stöder att friskolorna har bidragit till resultatförsämringar eller minskad likvärdighet på grund av ökad skolsegregation. Han påpekar också att skolvalet leder till minskad effekt av bostadssegregationen.

Kort sagt en mycket intressant rapport som jag utgår ifrån numera finns med i Skolkommissionens underlagsmaterial.