Har friskolereformen likriktat pedagogiken?


Av Ulla Hamilton, 07 Okt 2015

Friskoledebatten är intressant. Den senaste kritiken som jag har hört är att det ju inte blev en sådan pedagogisk mångfald som alla trodde. Det finns dock ingen som visar något belägg för detta utan det är bara en allmän känsla. Och det torde inte finnas något belägg för detta heller. Bland våra medlemmar i Friskolornas riksförbund så finns det Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, Freinet, skolor med inriktning mot ADHD mm. Precis som det finns medlemmar som är AB, kooperativ, non profit. Alla är ideburna.

Alla som har lite kunskap inser att det är stor skillnad mellan hur Kunskapsskolan, Internationella Engelska skolan, Montessoriskolor, Vittraskolor jobbar. Så sluta att påstå att den pedagogiska mångfalden har uteblivet.

Fundera också på vilken pedagogisk mångfald som erbjuds de elever (85% av alla grundskoleelever) som går i kommunala skolor. För det är faktiskt bara 14 procent av grundskoleeleverna som går i fristående skolor. Men med den osäkerhet som råder kring friskolornas framtid just nu så kommer det knappast att bli en ökad pedagogisk mångfald på friskolesidan. Så om du stöter på påståendet att friskolorna har minskat den pedagogiska mångfalden, svälj det inte, be om bevis.

/