Elever från 14 kommuner innebär 14 olika skolpengsrutiner. Alla har olika skolpengsnivåer och skillnaden kan vara mycket stor.

· ·
Av Ulla Hamilton, 14 Sep 2015

För några veckor sedan öppnades dörrarna för en ny friskola i Stockholm, Pops Academy. 120 förväntansfulla grundskoleelever från 14 olika kommuner började i skolan som har åk 4 och uppåt.

Det svenska friskolesystemet har inneburit viktiga förändringar, inte minst för många som inte har haft möjlighet att komma bort från de effekter som kombinationen närhetsprincipen och bostadssegregationen har inneburit.

Genom skolvalet kan nu familjer välja en annan skola än den som ligger i det egna bostadsområdet. Och de gör det. Det svenska systemet med skolpeng skapar denna frihet. Oavsett om det är fattiga eller rika familjer så får deras barn en skolpeng med sig till den skola de väljer. Och skolpengen bestäms av kommunen där eleven bor. Många elever skolpendlar idag från sk miljonprogramsområden till andra skolor. Det innebär att de träffar skolkamrater från andra delar av kommunen.

Det finns en baksida på detta mynt, som många friskolor kan vittna om. Varje kommun är olik den andra. Så elever från 14 kommuner innebär 14 olika skolpengsrutiner. Alla har olika skolpengsnivåer och skillnaden kan vara mycket stor. Kommunernas avstämningsdatum är olika, vissa vill ha fakturor, andra inte. Vissa kommuner skickar ut underlag till skolan för vad som kommer betalas ut, i vissa kommuner ska skolan logga in i kunddatabaser och själv hitta underlagen. I andra kommuner får skolan själv lägga ihop ett och ett för att få fram rätt summa.

Uppsala kommun betalar tex inte ut skolpengen för juli månad 2015 förrän nästa år, retroaktivt, och under förutsättning att eleven påbörjar ett andra läsår i skolan. Värt att fundera på – för alla de politiker och andra som talar om att friskolor måste ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Vem avgör förutsättningarna för det när det är kommunen som beslutar om skolpengen? – Jo ofta är det samma politiker.

Egentligen är det konstigt att det inte skett en bättre samordning under de dryga 20 år som skolvalet funnits.

Detta är en bild av en friskolas vardag. Du kan se mer av den genom att följa Pops Academy på Facebook eller på webben. För några veckor sedan lånade de Friskolornas @friskola twitterkonto och berättade om sin vecka under #minfriskola.

/