Eller för att uttrycka det på annat sätt, skattebetalarna får mer för pengarna när privata välfärdsföretag gör jobbet.

Av Ulla Hamilton, 10 Aug 2015

Det finns många myter om välfärdsföretagen inom vård, skola och omsorg. Svenskt Näringsliv har gett HUI Research i uppdrag att titta på hur de som arbetar i verksamheterna ser på sin arbetsplats. Många har dessutom erfarenhet från såväl offentliga som privata arbetsgivare. Resultatet är intressant. Sant och falskt om företagande i välfärden  visar att kvaliteten på tjänsterna och personalens trivsel är densamma eller högre i privata välfärdsföretag, jämfört med offentlig verksamhet. HUI Research har kommit fram till dessa nya resultat genom att analysera ny statistik från SCB. De visar också att privata välfärdsföretag är mer effektiva. Det som sällan lyfts fram i debatten är att dessa välfärdsföretag inom vård, skola och omsorg dessutom utgör en viktig och utökad karriärmöjlighet för kvinnor.

Samtidigt som välfärdsföretagen levererar god kvalitet och goda villkor för anställda, så går välfärdsföretagen med viss vinst. Detta trots att ersättningarna till företagen ibland är lägre än till den offentliga aktören för lika uppdrag. Rörelsemarginalen uppgår till 4,6 procent i genomsnitt.  Det innebär att de privata utförarna är mer effektiva än de offentliga. Eller för att uttrycka det på annat sätt, skattebetalarna får mer för pengarna när privata välfärdsföretag gör jobbet.