För det är genom att lyfta exempel på dålig hushållning på välfärdsområdet - oavsett om det handlar om offentliga eller privata aktörer - som politiker visar äkta omsorg om skattebetalarnas pengar.

·
Av Ulla Hamilton, 07 Jul 2015

Representanter för regeringen framhåller att anledningen till att de tillsatt den sk Reepaluutredningen (vinstutredningen) är av omsorg om skattebetalarnas pengar. De vill försäkra sig om att skattepengarna används till det som det är avsett för. Att värna om skattebetalarnas pengar är bra. Men det är svårt att ta omsorgen seriöst när det samtidigt finns många exempel på hur offentliga aktörer är ineffektiva.DN-debatt idag tar upp frågan om svenska akutsjukhus och att produktivitetsskillnaden är stor mellan svenska och andra nordiska länders sjukhus. Ett annat sätt att se på produktivitetsskillnaden är ju den vinst som vårdföretag kan göra när de utför tjänster med i princip samma ersättning som offentliga vårdgivare. Eller för den delen friskolor som för samma skolpeng som kommunala skolor levererar ett bättre resultat och dessutom ett överskott. Många skulle välja att beskriva dessa skillnader som att det tydliggör att skattebetalarnas pengar kan användas bättre och ge mer välfärd för varje krona. Men regeringen väljer att se det som ett problem att privata aktörer tydliggör – via överskott – att det går att använda skattemedlen effektivare.

SvT Opionion tar moderata företrädare upp denna frågeställning. De konstaterar att det finns ett samband mellan incitament och effektiv användning av skattebetalarnas pengar. Med ett vinstförbud riskerar ineffektiviteten att sopas under mattan är deras budskap. Och det fria skolvalet liksom vårdvalet riskeras skulle jag vilja tillägga.

OECD konstaterar i sin Sverigerapport om skolan att Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest på skolan, samtidigt ser vi sjunkande resultat. 86% av den svenska grundskolan är kommunal, 14% fristående. Resultatraset är mycket oroande och allt fokus borde ligga på hur vi vänder denna utveckling. Det OECD säger är att det är dålig koll på hur pengarna används. Frågan i fokus borde vara hur dessa miljarder som satsas på skolan används på bästa sätt och inte om hur de 14 % ska förhindras visa att det går att bedriva verkamheten på ett effektivare sätt än de kommunala, och därtill oftast med ett bättre resultat.

Till slut bara ytterligare ett exempel på hur ”skevt” omsorgen om skattebetalarnas pengar slår, nu illustrerat av en intresant artikel från Dagens Samhälle av Nima Sanadaij. När kommer vi att se en artikel från regeringen som säger – Detta är inte acceptabelt, vi måste säkerställa att skattebetalarnas pengar används bättre än så här?

För det är genom att lyfta exempel på dålig hushållning på välfärdsområdet – oavsett om det handlar om offentliga eller privata aktörer –  som politiker visar äkta omsorg om skattebetalarnas pengar.

/