De kommunala huvudmännen för förskolor och skolor får bidrag till ökade lönekostnader. De fristående aktörerna blir utan statlig kompensation


Av Ulla Hamilton, 10 Jun 2015

Lyssnar på partiledardebatten. Jan Björklund tar upp frågan om höjda kostnader för att anställa unga. Statsministern replikerar att regeringen har lovat att kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnader som de höjda arbetsgivaravgifterna för de som är under 26 år innebär. Enligt SCB är andelen grundskollärare som är under 25 år 5,5% i fristående verksamheter och 1,64% i kommunala. Tittar vi på förskolorna är andelen 4,65% i fristående verksamheter och 2,7% i kommunala verksamheter. Det är rätt stor skillnad. De kommunala huvudmännen för förskolor och skolor får bidrag till ökade lönekostnader. De fristående aktörerna blir utan statlig kompensation.

Det svenska skolpengssystemet baseras på lika behandling oavsett om eleven väljer offentlig eller fristående skola. Utgångspunkten är kommunens kostnad  för utbildningen. Det ska bli intressant att se hur kommunerna säkerställer och tydliggör hur och om deras bidrag från staten också kommer att ingå i underlaget av beräkningen av skolpengen.

Hur ”kompensationen för de ökade kostnaderna” hanteras av varje kommun är en fråga om rättvisa villkor för varje barn och elev.

/